Er du vår nye jurist?

Sekretariatet for konfliktrådene søker en jurist som skal ha ansvar for intern juss i konfliktrådet. Stillingen er fast, med arbeidssted i Oslo. Søk innen fristen 10. april!

Vi ser etter deg som motiveres av å ha en sentral funksjon i konfliktrådet, med håndtering av et bredt spekter av juridiske problemstillinger. Stillingen vil ha et overordnet ansvar for intern juss, være en pådriver for å ivareta personvernet, koordinere høringsarbeid og ha ansvaret for utvikling og koordinering av tilsyn.

Du vil bli en del av staben for virksomhetsutvikling- og styring i Sekretariatet for konfliktrådene, hvor du får 8 engasjerte kollegaer innenfor stabens ansvarsområde. I tillegg til intern juss har staben ansvaret for styringen av konfliktrådet, administrasjon, økonomi, lønn og HR.

Ønsker du en utfordrende arbeidshverdag hvor du får arbeide med ulike rettsområder og samtidig ivareta et viktig samfunnsoppdrag, kan dette være stillingen for deg.

Ansvarsområder og oppgaver vil blant annet være: 

 • Utredning av juridiske problemstillinger innenfor stillingens ansvarsområder (eksempelvis forvaltningsloven, offentleglova, arkivlova, anskaffelsesregelverket, statsansatte loven og konfliktrådsloven)
 • Juridisk rådgiving og bistand til konfliktrådene og Sekretariatet for konfliktrådene innen intern jus
 • Personvern – herunder utarbeidelse av personvernvurderinger, ros analyser, håndtering av avvik, vedlikehold av behandlingsprotokoll og generell rådgivning innenfor personvern
 • Generelt regelverksarbeid og høringsarbeid
 • Klagesaksbehandling innenfor stillingens ansvarsområder
 • Bidra med juridiske vurderinger i forbindelse med tilskuddsforvaltningen
 • Utforme og utvikle interne retningslinjer innenfor stillingens ansvarsområder
 • Bidra i opplæring til de ansatte på konfliktrådene på eget ansvarsområde
 • Ansvaret for utvikling av tilsynsfunksjonen til Sfk, herunder metodikk og arbeidsprosesser, samt koordinere arbeidet med tilsyn
 • Bidra ved behov til andre oppgaver innenfor konfliktrådets ansvarsområde

Vi ønsker at du har disse faglige kvalifikasjonene:

 • Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • Kompetanse og erfaring med forvaltningsrett og annen virksomhetsintern juss
 • Kompetanse og erfaring innen personvernlovgivningen
 • God juridisk utredningskompetanse
 • Erfaring med høringsuttalelser er en fordel
 • Erfaring med utvikling av veiledere og retningslinjer er en fordel
 • Det er en fordel at du har kjennskap til arbeid med tilsyn
 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Og disse personlige egenskapene:

 • Evne til å arbeide strategisk, selvstendig, strukturert og analytisk
 • Evne til å kunne styre prosesser eller arbeidsgrupper og levere godt i henhold til gjeldende tidsfrister
 • Positiv innstilling, fleksibel, evne til å se løsninger og være beslutningsdyktig
 • Interessert i forbedringer og en effektiv forvaltning
 • Flink til å balansere effektivitet og grundighet
 • Gode samarbeidsevner

Hos oss får du en spennende og variert arbeidshverdag med store muligheter for utvikling. Stillingen er lønnet som rådgiver eller seniorrådgiver mellom lønnstrinn 55-78 (kr. 540 500 - 821 100), avhengig av kvalifikasjonene dine.

Søknadsfristen er 10. april.