Erfaringer fra en fersk mekler

Marielle Roland tilhører den yngste gruppen av meklere vi har i Konfliktrådet. Den 25 år gamle miljøarbeideren fra Bodø forteller om en glede over å jobbe med og for mennesker – og mener konfliktrådets arbeid har en viktig forebyggende effekt.

Marielle er ganske fersk som mekler. Hun tok meklerkurs våren 2023, og begynte ordentlig som mekler i september 2023. Hvordan har erfaringen vært hittil?

- Jeg har truffet så mange ulike mennesker med helt ulike liv, perspektiver og erfaringer. Man lærer også mye om seg selv i et slikt møte med andre, forteller hun.

Hun trekker frem hvor givende det føles når man får tilbakemelding på at et møte i konfliktrådet har opplevdes positivt for dem det gjelder, og at man som mekler har klart å ivareta alle de involverte på en profesjonell måte.

Er det noe som har overrasket deg i rollen som mekler?

- Nå er jeg fortsatt en relativt fersk mekler, men jeg har rukket å lære og erfare litt likevel. Det jeg sitter igjen med som helhetsinntrykk til nå må være at det er mange som ikke er klar over hva konfliktrådet egentlig gjør – at de er skeptiske til fremgangsmåten, og ikke har troen på at dette skal ha noe for seg.

Det at noen er uvitende, eller til og med kritiske til prosessen, lager rom for positive overraskelser. Marielle forteller om den gode følelsen det er å være vitne til de situasjonene hvor det løser seg på en såpass god måte at de involverte partene går fra meklingsmøtet med en følelse av lettelse. Det er noe den unge mekleren husker godt og tar med seg videre i rollen.

Det er ikke bare de gode møtene en tar med seg. Marielle har rukket å erfare at parter velger å ikke møtes likevel – eller at en av partene ikke opplever meklingsmøtet som noe positivt. Hva tenker du når dette skjer?

- Det er fort gjort å tenke over om man kunne gjort noe annerledes som mekler, for å få alle med. Samtidig handler det om mennesker, og det er en frivillig prosess, så det hender jo at det ikke ender slik man kunne ønske at det gjorde for partene. Det er krevende, spesielt når man som mekler har pratet med begge parter og ser at de kunne hatt stor verdi av å ha møttes og pratet skikkelig sammen.

Hvis du kort skulle beskrive meklerrollen for noen, hva ville du fremhevet?

- Da ville jeg fremhevet verdien av det å prate sammen. Det å lytte til hverandre, og hva man kan få ut av et tilrettelagt møte sammen med en mekler i konfliktrådet, tenker hun.

Det at man får en sjanse til å prate ut, sammen med de menneskene man står i en konflikt med, peker Marielle på som viktig. Det er alltid to sider av en sak, og det viser seg ofte når man får satt seg ned og pratet ordentlig om noe. Dette vil kunne gi en enorm verdi for de involverte. Som mekler kan det være utrolig givende å være vitne til denne prosessen. Det er jo grunnen til at man vil være mekler – å kunne bidra til nettopp dette, mener Marielle.