Flertallet gjennomfører ungdomsstraffen – det er veldig bra!

Fredag 14. april lød VGs lederartikkel "Straff er ikke frivillig". Lederen kommenterte at 3 av 10 som er idømt ungdomsstraff i Oslo ikke gjennomfører, og skribenten mente at dette er et likhetstegn med at de resterende som ikke fullfører ungdomsstraff slipper unna uten konsekvenser. Dette bildet har både vi i konfliktrådet og barneombudet behov for å nyansere, og fortelle hvorfor vi bør se oss svært fornøyde med at hele 7 av 10 fullfører, og begår lite eller ingen kriminalitet i ettertid.

Leder for Konfliktrådet Oslo, Katinka Hartmann, har svart på VGs lederartikkel "Straff er ikke frivillig".

Hartmann peker på at en ikke kan bedømme innholdet av, og gjennomføringen av ungdomsstraff uten å se på hvilken type ungdom som får denne straffereaksjonen. Det er snakk om sårbare unge i 15-18 års alder med et oppfølgingsbehov - de sliter med rus, helseproblemer, har utfordringer hjemme eller er på vei ut av skolen.

Når 7 av 10 ungdom i Oslo, med ulike utfordringer, faktisk gjennomfører straffen, og hele 85,5% av ungdom på landsbasis gjennomfører - må dette ses som gode resultater. Om en også legger til det faktum at de som har gjennomført ungdomsstraff som regel ikke begår kriminalitet i årene etterpå, viser dette at de har fått til en positiv endring i livet. Det er både bra for dem og for samfunnet. Investeringer gjort i ungdommenes straffegjennomføring er penger spart for det norske samfunnet på sikt, og for alle de individene som slipper å bli nye fornærmede.

Konfliktrådet blir støttet av barneombud Inga Bejer Engh, som i egen replikk om temaet understreker at det er en uriktig påstand at det ikke får konsekvenser å bryte vilkår satt i ungdomsstraff – noe Hartmann også nevner.
Engh mener det fremstår lettvint og historieløst å foreslå mer bruk av fengsel. Barneombudet/Engh sier at fengsel skal være siste utvei - fordi fengsel ikke i tilstrekkelig grad motvirker ny kriminalitet.

Vi mener målet om i det lengste ikke å sette barn i fengsel er godt og riktig, og et mål som i flertallet av sakene gir ønsket effekt, sier Hartmann i konfliktrådet. Barneombudet avslutter med å fortelle om sine ønsker for debatten videre: en debatt som absolutt bør tas.

«Debatten fremover bør handle om å bedre innhold og rammer for ungdomsstraffen og ikke lettvinte krav om økt bruk av fengsel. Sistnevnte tjener ikke samfunnet på sikt».

Replikken til Konfliktrådet kan du lese hos VG her.

Replikken til barneombudet kan du lese i VG her.