Fra ødelagte regnbueflagg til forståelse

Noen handlinger kan få mer alvorlige konsekvenser enn andre. Når en hærverkssak involverte ødeleggelse av regnbueflagg, antok kommunen at det var fordommer som lå bak.

Svein Holen er mekler i Innlandet, og har meklet i mange saker der handlinger forklares med ubetenksomhet. Han trekker frem en hærverkssak som kom fra politiet:

Flere mindreårige gutter hadde ruslet en tur i sentrum, og funnet på å ta ned og ødelegge flere regnbueflagg. Kommunen hadde i etterkant anmeldt saken, da de oppfattet den både som hærverk, og som en alvorlig hendelse rettet mot Pride. Guttene mente at handlingene kun var et utslag av ubetenksomhet og kjedsomhet.

Hvordan gå frem som mekler?

Mekler Svein Holen

I saker hvor skadeverk forklares som innskytelser uten dypere mening, ser mekler Svein det som sin oppgave å sette hendelsen i en større sammenheng. Både med tanke på hvordan den skadelidte har opplevd hendelsen, og hvordan samfunnet rundt vil tolke det. Forstår de som har gjort handlingene de tankene, følelsene – og kanskje frykten, som dette har utløst?

I meklingsmøtet la han derfor vekt på å få guttene til å forstå at mange i samfunnet vil kunne tolke handlingen som rettet mot Pride og skeive. Selv om dette ikke var deres hensikt, kunne de forstå at hendelsen kunne vekke frykt blant skeive?

Resultatet av meklingsmøtet

Guttene stilte alle med foreldre i meklingsmøtet, og Svein fikk inntrykk av at det var blitt tatt noen gode samtaler rundt middagsbordet hjemme i forkant:

- I møtet hadde guttene flere ganger behov for å understreke hvordan skadeverket ikke var motivert av hat eller meninger om skeive, men at det bare var ubetenksomhet eller guttestreker fordi de kjeda seg, som de sa, forteller mekleren.

Saken endte med unnskyldninger for det som var gjort, og betaling for flaggene som var ødelagt. Svein erfarer at en oppriktig unnskyldning kan virke veldig forløsende:

- I forsamtalen forbereder jeg alltid partene på hvordan meklingen blir lagt opp, og ber om at de tenker gjennom hva de tror skal til for å få saken ut av verden. Jeg sier ofte til den/de påklagede at dersom de er lei seg og ønsker å be om unnskyldning, så bør det absolutt sies i møtet.

Kloke hoder kan gjøre dumme ting

Mekleren forteller at hans utgangspunkt i alle saker er at kloke hoder kan gjøre dumme ting.

- Det er menneskelig å feile, men vi mennesker trenger også muligheten til å bøte på skaden. Der kommer konfliktrådets store og viktige samfunnsoppgave inn. Jeg er veldig glad for å få være mekler, og få sjansen til å gjøre en forskjell i små og store saker, avslutter han.

Har du opplevd hets, trusler, hatprat eller noe som gjorde deg redd?

Et gjenopprettende møte i konfliktrådet kan hjelpe deg å bearbeide det som har skjedd, gjennom muligheten til å stille spørsmål og snakke med den/de det gjelder. Les mer om vårt tilbud her.