Gjenopprettende prosesser gir en helsegevinst

Hva har et eldre ektepar som er plaget av støy, to unge kvinner som har opplevd krenkelser og utestengelser i ungdomstida og to aggressive katter i et nabolag til felles?

"Livets bør" Einar Jónsson, Reykjavik

Gisle Roksund, fastlege og spesialist i allmenn-og samfunnsmedisin har svaret, og viser til arbeidet som gjøres av konfliktrådet over hele landet:

- Meklere i konfliktrådet bidrar med mer enn konfliktløsning. De bidrar rett og slett til bedre folkehelse.

Helsegevinst
Roksund sier han har studier på sin side. Han viser til en konklusjon som er basert på 148 studier der det står at «et menneskes relasjoner bør tas like alvorlig som andre risikofaktorer som påvirker mortalitet (dødelighet).»

- Verdighet og mestring bidrar til helse. Det er et kjempeviktig arbeid som  konfliktrådet og meklerne gjør. Det er forebyggende og gir helsegevinst. Møtene konfliktrådet arrangerer kan løse opp i avmakt og gi ære tilbake.

Støy og plager
Det eldre ekteparet hadde i lengre tid vært plaget av støy fra et ungt par som hadde flyttet inn ved siden av. Deres opplevelse var at det var umulig å sitte i stua og høre nyhetene eller sitte ute i hagen sin. Høy musikk, skrik og skrål begynte å gå på nattesøvnen løs og resulterte i hyppige legebesøk. Et møte i konfliktrådet endret alt. Det eldre ekteparet opplevde å bli sett og hørt av både konfliktrådets mekler og av det unge paret.

Dette var langt utover det vi hadde forventet oss, var kvinnens tilbakemelding etter møtet i konfliktrådet.

- Nå begynner jeg å leve igjen, fortalte hun.

Gisle Roksrud mener mekler i konfliktrådet bidrar til bedre folkehelse.


Krenkelser og utenforskap

Roksund sier at begrepet konflikt på tysk er «zwiespalt», som betyr å være spaltet, delt eller splittet i to. En slik spalting er destruktivt/selvdestruktivt i lengden.

De to unge kvinnene som en sen kveld i oktober kom til konfliktrådet for å snakke om opplevelser de hadde hatt av krenkelser og utenforskap i ungdomsåra, som igjen hadde ført til vanskelige år i voksenlivet, beskrev dette med sine egne ord. I møtet i konfliktrådet la de fram tanker, følelser fra ungdomsåra og fikk svar på mange ubesvarte spørsmål.

Roksund viser til studier som forklarer sammenheng med antall typer av negative barndomserfaringer og sykdommer i voksenlivet.

- Sannsynligheten for å ha mer enn to kroniske sykdommer, er over 70 prosent høyere hos voksne som har opplevd en vanskelig barndom enn hos dem som rapporterer om en god barndom, siterer Roksund.

For første gang på tyve år snakket de to kvinnene med hverandre. De fikk oppklart misforståelser og satt ord på opplevelsene sine. Møtet mellom de endte med en god klem og et ønske om å gjenoppta kontakten.

Livet går i kroppen
Katteeierne fortalte også om ubehag ved å ha konflikten med naboen gående. Det førte til at de grudde seg for å treffe på den andre, det resulterte i sinne og frustrasjon og konflikten preget hverdagen mer og mer.

- Livet går i kroppen, sier Roksund. Meklere i konfliktrådet bidrar til velferd og folkehelse.

Den samme konklusjonen hadde katteeierne. De forlot møtet vel forent med godt humør, og en takk til konfliktrådet for å ha gitt de den arenaen de trengte for å løse konflikten.