Hekta på meklerrollen

For Laila Håvik startet tilværelsen som mekler da hun i småbarnsfasen ønsket et fleksibelt verv. Småbarnsfasen gikk over, men mekler er hun enda. Hva driver noen til å fortsette i meklerrollen, år etter år? Mekleren fra Rosendal deler gjerne.

Mekler i Vestland, Laila Håvik

Hvordan vil du beskrive meklerrollen?

- Meklerrollen er å bringe folk sammen for å snakke om vanskelige situasjoner. Være en upartisk tredjepart som styrer samtalen, der lytting til den andre parten er like viktig som å snakke selv. Kanskje enda viktigere til og med, forteller hun.

Laila beskriver seg som «hekta» på meklerrollen. Å se hvor letta og glade folk er når de har fått snakke sammen og løst vanskelige konflikter, er det som driver henne.

Som mekler vil man stå overfor mange ulike saker, og ikke alle er like enkle. Hva er det mest utfordrende ved meklerrollen, ifølge Laila?

- Å bevare upartiskheten er noe jeg prøver å hele tiden ha fokus på, sier hun.

Hun peker på de små tingene – som nyanser i ordvalg og tonefall, og hvordan disse kan være avgjørende når en henvender seg til partene i møtet.

Noen saker husker man bedre enn andre, og flere meklere vil nok kjenne seg igjen i det å ha felt noen tårer etter et meklingsmøte. For Laila skjedde dette etter et møte i en ungdomssak:

- Dette var en sak der det var begått en seksuell handling mot et barn, der det også var en familierelasjon. Handlingen hadde fått store konsekvenser innad i familien, og relasjoner var blitt brutt. Møtet var krevende med mange følelser og tårer, minnes hun.

Partene fikk snakket ut, og var klare til å gradvis bygge opp igjen relasjonen etter møtet, forteller Laila.

- Jeg måtte tørke et par tårer selv etter det møtet.