Hadde jeg visst dette da jeg var yngre, ville min oppvekst trolig sett helt annerledes ut!

Uttalelsen kom fra en gutt på 18 år, etter at Konfliktrådet i Trøndelag hadde deltatt på et arrangement med 100 deltakere, hvorav halvparten var under 18 år.

En mandag ettermiddag mot slutten av oktober arrangerte TRYGG BY et 3 timers «stormøte», der overskriften var Ungdommens perspektiv. De unge deltakerne var svært engasjerte, og var involvert på arrangementssiden, både som deltakere, gruppeledere og konferansier.

Oppvekstdirektøren presenterte sin stab, og sto for både velkomsttale og avslutning av arrangementet.

Ungdommens perspektiv

Tema for møtet var som nevnt ungdommens perspektiv, og bestillingen: hvordan vi alle kan bidra til å gjøre Trondheim tryggere. Kommunaldirektøren har uttalt at alderen på de som utøver vold har gått ned – helt ned til de som går på barneskolen. Det har også blitt et problem at ungdom samler seg og lager bråk rundt byens kjøpesentre, og statistikken på tyveri er stadig økende.

Det ble gjennomført et tilsvarende arrangement tidlig i sommer der en del tiltak ble satt i gang, men langt nær så mange som ungdommene hadde ønsket seg. Både i sommer og på dette møtet ble det presentert tiltak om hva som er gjort fra skole, SLT, politi, helsetjenester og ungdomskontakter. Men konfliktrådet ble ikke nevnt med et ord.

Først etter et kort fremlegg av konfliktrådet, og vår rolle i tilsvarende saker, kom det mye respons fra ungdommene. De fremmøtte var svært reflektert ungdom som hadde mange spørsmål, men også klare svar på hva de ønsket seg av skole og fritid. Vi spurte dem om de følte seg helt trygge når de ferdes ute i sentrum på kveldstid, og mange svarte nei. De var veldig bevisst på hvor de gikk og hvor de ikke skulle gå.

Noen av oss ble deretter tildelt rollen som gruppeledere, og fikk oppgaven med å gjennomføre en mini-workshop for 14 grupper.

Hvorfor har vi ikke hørt om dere?

Det første som ble nevnt hver gang vi satte oss ned, var spørsmålet: «Hvorfor har vi ikke hørt om dere? Vi visste ikke at dere kunne bidra så mye i mange av problemstillingene vi har meldt inn."

Det ble skrevet referat fra alle grupper, og en rekke Post-it lapper ble festet på workshop-plakatene.

Vi følte vi var midt i smørøyet blant de som har mest kunnskap om ungdommens hverdag og problemstillinger, og fikk bekreftet at de ønsker mye mer fra oss.

Kommunaldirektøren avsluttet med å love at ansvarlige fra staben blir satt til å følge opp de ulike forslagene fra de fremmøtte.

For oss i konfliktrådet ble det nok en gang en bekreftelse på at potensialet er stort, bare vi når frem hos målgruppene.

Bestillingen vi fikk fra vår neste generasjon ser du på bildet.