Ingrid Heggli – derfor ble jeg mekler i konfliktrådet

Ingrid Heggli er en har åtte års erfaring fra arbeid med integritetskrenkende kriminalitet, og er mekler for konfliktrådet. – Jeg tror på den gjenopprettende dialogen for å få bearbeidet hendelser og komme seg videre i livet- både for utøver og fornærmede.

Bilde av Ingri Heggli
Ingrid Heggli er mekler i Ålesund og ser stor verdi av å bruke gjenopprettende prosess.

Navn: Ingrid Heggli (43) fra Ålesund er til daglig virksomhetsleder innenfor helsetjenester.

Hva synes du er det mest givende ved meklerrollen?

– Menneskemøter hvor løsning og ønske om dialog ligger som en forutsetning fra begge parter gir godt utgangspunkt for god dialog. Å få bidra til at den dialogen blir god og at en mulig løsning finner sted er svært givende.

Ingrid ser ellers på rollen som mekler som en prosessleder, der de som står i konflikten, er de som må eie den. mekleren tilrettelegger for en dialog partene imellom:

– Rollen som mekler er en ledelse av prosessen hvor to eller flere parter skal finne frem til en løsning som er akseptabel for alle. Mekleren er tilbakelent men likevel sterkt tilstedeværende for å kunne bidra til at dialogen er konstruktiv og at alle parter blir møtt med respekt. Det tar tid å finne flyten i rollen som prosessleder- og det er viktig å tillate seg å bruke tid på det og reflektere sammen med kolleger etter endt mekling. Det er partene som eier konflikten, prosessen og en eventuell løsning, mekleren tilrettelegger for dialogen, forteller hun.

Er det en sak du har meklet som du husker spesielt godt?

– Jeg husker godt en mekling etter en voldshendelse på et russetreff. Unge gutter, mye adrenalin og mye alkohol var involvert. Det jeg husker godt var følelsen av at de ville ordne opp, de ønsket ikke å ha en straffesak over seg eller ufred seg imellom- og de var seriøst og oppriktig tilstede i rommet.