Kapteinen i meklingsrommet

Når Morten Endre Stakvik ikke styrer skip, liker han å styre gjenopprettende prosesser som mekler i konfliktrådet Møre og Romsdal. Han forteller at nøkkelen til suksess er ganske lik i begge roller.

45 år gamle Morten bor på Nordmøre, og jobber verden over som kaptein. Siden 2019 har han også hatt verv som mekler i konfliktrådet. Valget om å søke falt seg ganske naturlig:

- Som sjøkaptein har jeg friperioder, og jeg tenkte at jeg kunne benytte min erfaring inn i konfliktrådet. Dette vil igjen gi meg ytterligere erfaring og nye verktøy til å bli en bedre konfliktløser både om bord og ellers i livet, forteller han.

Morten liker å jobbe med mennesker – noe som er en forutsetning både i rollen som leder og mekler. På båt arbeider man i tette miljø, med forskjellige bakgrunner og kulturer. På samme måte vil man i et meklingsrom møte mennesker med ulike bakgrunner og livserfaringer. Hvordan skal man få disse til å prate godt sammen? Morten forklarer:

- Som mekler er jeg tilrettelegger for at parter kan møtes og få muligheten til å ordne opp. I denne rollen må man kunne se en sak fra flere sider, og være objektiv i møtene. Samtidig skal en informere om hva som er gjennomførbart og ikke, innenfor gitte rammer.

Nøkkelen til suksess – både på et skip og i meklingsrommet, er for Morten ganske klar:

- Det å kunne snakke sammen for å få forståelse for sin opplevelse, og ikke minst for å forstå den andre parten, er viktig. Erfaringsmessig er ikke alltid en perfekt løsning gjennomførbar, men ved å føle seg sett og hørt, og få innsikt i den andres tanker og opplevelser, kan en enklere gå videre og legge konflikten bak seg.

Hva er det mest givende ved meklerrollen for deg?

- Det er uten tvil den lettelse og takknemlighet du ser hos partene når de klarer å løse en konflikt. Der frustrasjon, fortvilelse, redsel, skam og sorg slipper taket, og partene kan gå videre i livet, forteller Morten.

Hva er det mest utfordrende, da?

- Å akseptere at ikke alt kan løses. Samt å holde roen og fokus på det overordna målet.

Den takknemlige ungdommen

En sak Morten husker ekstra godt, var en straffesak med en ungdom som hadde gjort mange alvorlige lovbrudd. Dette medførte at det i siktelsen var 9 motparter som var påført skade, og at det dermed skulle gjennomføres 9 meklingsmøter med ulike motparter. Dette var en krevende prosess for ungdommen, minnes han:

- Det kom tydelig frem i forsamtalen med ungdommen at han gruet seg veldig til å møte partene, og var redd for hvordan de ville møte han. Likevel stilte han opp, med et håp om å kunne ordne opp i samtlige saker og få livet på rett kjøl igjen.

Og slik gikk det, også. Morten skisserer 9 fantastiske meklingsmøter, der ungdommen tok ansvar fra første sekund og det ble god dialog mellom partene. Påklagede ungdom fullførte ungdomsstraff og fikk ordnet seg lærlingkontrakt i en nabokommune, og fikk orden på livet sitt. Ett år senere møtte Morten tilfeldigvis ungdommen på gata:

- Han kom bort til meg og sa at det å kunne få sakene sine behandlet i konfliktrådet, og ikke minst bli møtt på måten han ble den gangen, med respekt og muligheten til å forklare og bli hørt, og å få snakke direkte til dem han hadde påført skade – var årsaken til at han kunne komme seg videre og få skikk på livet sitt igjen.

- Det å kunne få være med å legge til rette for slike opplevelser, prosesser og løsninger er det som gjør at jeg setter veldig stor pris på å være mekler i konfliktrådet, avslutter Morten.