Konferanse om vold i nære relasjoner

Den nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner blir avholdt på Litteraturhuset i Oslo den 12. september 2024. Tema for årets konferanse er forebygging av partnerdrap og partnervold. Foreløpig program finner du under.

Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet, et samfunnsproblem, et folkehelseproblem og et likestillingsproblem - og det rammer mange. Regjeringen lanserte i desember 2023 en opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner, som nylig fikk tilslutning i Stortinget. Denne planen slår fast at vi må bli bedre på å forebygge vold i nære relasjoner, avdekke flere saker, og beskytte og ivareta utsatte på en helhetlig og mer omsorgsfull måte. I 2024 har det vært en økning i drap som etterforskes som partnerdrap, og det jobbes med å opprette en permanent partnerdrapskommisjon.  

Sekretariatet for konfliktrådene arrangerer på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet en årlig nasjonal konferanse om å forebygge vold i nære relasjoner. I 2024 vil konferansen bli avholdt den 12. september fra kl.09.00-14.00 på Litteraturhuset i Oslo. Den vil også bli streamet.  

Målet for konferansen er å øke kunnskap om forebygging av vold i nære relasjoner, både fra et forskningsperspektiv og fra praksis.  

Målgruppen for konferansen er ansatte i hjelpeapparatet, frivillige organisasjoner, forskere, politikere, praktikere og andre som ønsker mer kunnskap om å forebygge vold i nære relasjoner. 

Følgende spennende innledere/temaer er bekreftet:
  • Solveig Karin Bø Vatnar, SIFER Sør-Øst: Partnerdrap i Norge – i et forebyggingsperspektiv  
  • Statens sivilrettsforvaltning om status for arbeidet med å opprette en partnerdrapskommisjon 
  • Christina Mømb og Kristine Gamlund; RISK Stovner  
  • Claus Jervell, leder for Mannsutvalget  
  • Kjartan Leer-Salvesen, leder for prosjektet "Avvergeplikt i møte med partnervold" ved Universitetet i Molde  
  • Carolina Øverlien, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) om vold i unges relasjoner 
  • Vibeke Klepsvik Haus, Oslo Krisesenter: Erfaringer med chattilbud for unge i en usunn og voldelig relasjon mellom 16 og 25 år 

Det legges opp til en paneldebatt i løpet av konferansen.   

Det blir lett servering før oppstart, og en god lunsj underveis. 

Mer informasjon kommer, og påmeldingen åpner snart!  

Ved spørsmål, ta kontakt med seniorrådgiver Catharina Borchgrevink

Les mer om konfliktrådets arbeid om vold i nære relasjoner

Trenger du hjelp i en konflikt?

Finn ditt Konfliktråd eller meld inn saken din til konfliktrådet her.