Konfliktrådet på tur med radikaliserings- og mangfoldskoordinator i politiet

Politiet i Sør-Øst går politidistriktet på langs og inviterer ulike samtalepartnere med på turen for å snakke om mangfold. Konfliktrådet var med på en deletappe.

Camilla Hålien Johansen i politiet (t.v.) og Agron Tahiri i konfliktrådet prater sammen om det å være forskjellig kan være en ressurs samtidig som forskjelligheten kan være en utfordring når mennesker møtes på Camilla sin tur gjennom Sør-Øst politidistrikt.
Camilla, Agron og i bakgrunnen Åsmund H. Fiskvik (ansvarlig for følgebilen)

"Respekt, toleranse og åpenhet for ulikheter er den beste sikringen vi har mot kriminalitet og krenkelser av menneskeverd"

Med dette som utgangspunkt skal Radikalisering- og mangfoldskoordinator i Sør-Øst Politidistrikt, Pob. Camilla Hålien Johansen, gå den over 300 km lange distansen fra Gol til Kragerø iført politiuniform som en hyllest til mangfoldet.

På turen har Camilla invitert ulike samtalepartnere på del-etapper for å snakke om verdien av mangfoldet i samfunnet, verdien av møter mellom ulikheter, forebygging av utenforskap og hatkriminalitet samt hvordan vi kan bygge fellesskap som tilrettelegger for en god samfunnsdebatt. Målet for turen er å gi verdien av mangfoldet den oppmerksomheten den fortjener, samt å synliggjøre at tiltakene for å forebygge utenforskap er et felles samfunnsansvar. Under turen er også sikkerhet ivaretatt ved å ha en følgebil tilgjengelig.

På torsdag 5. mai gikk konfliktrådets Agron Tahiri en etappe for konfliktrådet mellom Hvittingfoss og Svarstad med Camilla.

- Vi snakket blant annet om viktigheten av mangfold, hvordan det å være forskjellig kan være en ressurs samtidig som forskjelligheten kan være en utfordring når mennesker møtes, og hvilke verktøy vi som samfunn har for å møte det at vi tenker forskjellig med, forteller Tahiri.

På politiforum.no kan du lese mer om Sør-Øst på langs for mangfold