Mekleren fra finansen

Det er kanskje ikke en finansanalytiker du forventer å møte som mekler i konfliktrådet. Slik tenkte hvertfall Arthur Uno Rognmo, men det var før han fikk erfare at meklervervet er for alle.

Det var på lunsj med en god venn i 2019 at haugesunderen fikk ideen om å bli mekler:

- Under lunsjen kom vi inn på hans rolle som mekler i konfliktrådet, og jeg forsto tre ting: at konfliktrådet spiller en viktig rolle i lokalsamfunnet, at vervet ikke var relatert til hans jobb som terapeut, og at dette var noe jeg ønsket å gjøre, forteller Arthur.

Like etter sendte han inn en åpen søknad, og startet på meklingskurs ved neste rekrutteringsrunde. Det har han ikke angret på, sier han i dag.

Oppstartsvansker

Veien til å skulle bli ferdig utlært mekler skulle dog vise seg å bli litt mer kronglete enn vanlig:

- Jeg startet på del 1 av meklerkurset i mars 2020. Men på grunn av et godt kjent virus, og påfølgende nedstengning av landet, ble del 2 gjennomført i januar 2021. Jeg har meklet siden da, sier han.

Som fersk mekler kan det være mye å huske på, og Arthur minnes at det mest utfordrende var å huske alle deler av skriptet, lytte aktivt og samtidig gjøre løpende vurderinger til det verbale og nonverbale i dialogen. I dag trekker han fram at det mest utfordrende fortsatt er å gjøre de optimale løpende vurderingene, men at erfaringene har gitt han et godt kunnskapsgrunnlag å gjøre vurderingene på.

Hva er det beste i meklervervet, som får deg til å ville fortsette?

Det mest givende er følelsen av å gjøre en forskjell, forteller Arthur. Men han må innrømme at det er en type saker han har en spesiell forkjærlighet for:

- Jeg har en liten forkjærlighet for ungdomssaker. Kanskje fordi det er mye flott ungdom som gjør noen feilskjær, og får muligheten til å ta ansvar for handlingene sine gjennom den gjenopprettende prosessen. Å observere dem gjennom fasene i meklingen, fra en smånervøs start, gjennom ansvarstaking og til påfølgende mestring – som forhåpentligvis leder til bedre valg i fremtiden, det er noe av det jeg sitter igjen med som svært givende, uttrykker han.

Hvis du skulle beskrevet meklerrollen for noen – hva ville du sagt da?

- At man som mekler er en upartisk tilrettelegger, som kan lene seg på en velprøvd metode for å håndtere konflikter og uenigheter. På den måten kan en hjelpe parter som står i en konflikt, noe som føles veldig meningsfullt, forteller Arthur.

Han fremhever også at man lærer mye gjennom vervet: både om konflikter, mennesker og seg selv. Og at man får mange flotte kolleger – både medmeklere og de som jobber i administrasjonen hos konfliktrådet.

- Avslutningsvis ville jeg fremhevet at konfliktrådet er dyktige på å gi den opplæring og oppfølging som trengs for å lykkes i meklerrollen, sier han.

Fra angst til mestring

Helt til slutt: er det en meklingssak du husker ekstra godt?

Arthur forteller at det er mange saker som har gjort stort inntrykk. En av disse omhandlet en mann som hadde hatt rusproblemer, og delvis finansierte dette med å lure til seg forhåndsbetalinger på Finn.no for ting han ikke hadde som intensjon å selge.

På grunn av en kombinasjon av angst og skam hadde de mange telefonsamtaler over flere uker før han ønsket å møte til forsamtale, minnes mekleren. Forsamtalen gikk fint, han følte seg godt forberedt på hva som skulle skje i meklingsmøtet og ønsket å stille, samtidig som han også gruet seg og var nervøs. Så kom meklingsdagen:

- På selve meklingsdagen lå nervøsiteten og skammen som et slør over han. Han hadde vanskelig for å møte blikket mitt, og satt sammenkrøpet med senket hode i stolen før meklingen skulle starte. Jeg husker dette gjorde inntrykk, kanskje spesielt siden dette var en koloss av en mann, og jeg kan huske jeg reflekterte en del over hvor mye dette hadde påvirket ham over lang tid, forteller Arthur.

I møtet ble mannen møtt med respekt og forståelse fra den andre parten, samtidig som han fikk mulighet til å ta ansvar for det han hadde gjort. Begge partene var veldig proaktive for å prøve å komme fram til gode løsninger. Dette var spesielt viktig for han, da den økonomiske situasjonen var stram. Og møtet endte svært godt:

- Etter møtet var det en helt annen holdning på mannen. Jeg mente å spore både lettelse, mestring og en anelse stolthet i det han tok meg i hånden og takket for møtet, avslutter Arthur.

Takk for praten, Arthur! Det virker som en finansanalytiker absolutt kan mestre flere kunster.