Mobbing på skoleveien

Mobbing er ikke noe ukjent og flere slike saker havner i Konfliktrådet. På en skolevei et lite tettsted i landet var mange gutter fra 12-15 år involvert. Det har gått så langt at et par av guttene ikke tør å ta skolebussen og heller ikke tør å gå ut i frikvarteret.

Foreldrene kontaktet politiet etter at en av guttene ble dyttet så hardt at han datt og brakk armen på en idrettsdag på skolen. Dette mener de var gjort med overlegg, og de var skuffet over at skolen ikke hadde tatt tak i det. Politiet kontakter Konfliktrådet og saken vurderes egnet for et stormøte. Alle parter innkalles til formøter der det blir gode samtaler, og foreldrene ønsker en «opprydding» i guttegjengen.

P1060630

Konflikt mellom foreldrene

Alle møter til stormøte hvor det er tre tilretteleggere/meklere.  Både guttene og foreldrene bli stilt spørsmål etter tur, i følge det skripet med faste spørsmål som brukes i et stormøte. Etter hvert viser det seg at foreldrene har mer på hjertet enn konflikten mellom guttene. Alle ønsker egentlig en løsning, men de underliggende problemene gjør det vanskelig. Etterhvert spør tilretteleggerne om foreldrene kan godta at guttene blir med på et annet rom og fortsetter sammen med en av tilretteleggerne. Alle godtar det.

«Sånn vil vi ha det»

På dette møtet lagde guttene en plan på hvordan de ønsket å ha det og hvordan alle skulle kunne kjenne seg trygge. Det ble skrevet en avtale som ble lest opp for foreldrene.

I «voksengruppa» hadde det gått varmt for seg, der var naboskap, vennskap og andre problemer diskutert med høyt engasjement. Etter hvert var de imidlertid blitt såpass enige at de kunne ta hverandre i hendene. De var også svært fornøyd med at guttene hadde klart å ordne opp på egenhånd. De skulle være aktive for å forsøke å forebygge mobbesituasjoner framover ved å spørre guttene jevnlig hvordan skoledagen hadde vært og om avtalen ble fulgt opp.

«Det var en lang ettermiddag og kveld, men det var verdt det», var tilretteleggernes samstemte kommentar etter stormøtet.