Nå kan du søke om tilskudd

Det er nå åpnet for å søke på konfliktrådets tre tilskuddsordninger for 2023. Søknadsfristen er 1. desember 2022.

Konfliktrådet disponerer for 2023 totalt 33,9 mill. kroner som skal fordeles på følgende tilskuddsordninger:

  • Tilskudd til forebygging av kriminalitet: 7,9 mill. kroner
  • Tilskudd til å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner: 15,5 mill. kroner
  • Tilskudd til forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme: 10,5 mill. kroner

Beløpene er basert på regjerningens forslag til statsbudsjett for 2023 og tar forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak.

Søknadsskjema, regelverk og informasjon om søknadsprosess finner du her.