Når erkjennelsen uteblir før meklingsmøtet

Vilkår for behandling av straffesaker i konfliktrådet er blant annet at straffeskyld må anses bevist, og at siktede erkjenner de faktiske forholdene. Men konfliktrådet mottar mange henlagte saker fra politiet, der det ikke alltid er like lett å få frem erkjennelse og ansvar i saken som skal mekles. Mekler skal være upartisk, og kan i noen tilfeller kjenne på at «det gode meklingsmøtet» henger i en tynn tråd. I formøter kan ungdom være lite villig til å erkjenne noe som helst, samtidig som verge støtter sine håpefulle i at de er uskyldige.

Hærverk for 200 000,-

I denne saken hadde mekler Torry forsamtaler med klager, en vaktmester i Trondheim.

Saken omhandlet hærverk for en verdi på rundt 200 000,-. Vaktmesteren ønsket å konfrontere guttene med det de hadde gjort.

Det ble jobbet spesielt mye med å oppnå kontakt med en av de påklagede og hans mor. Gutten ville trekke samtykket til konfliktråd, men mekler sendte likevel en SMS der han oppfordret gutten til å ta ansvar for saken. Han snakket også med guttens mor på telefon, og til slutt ble det - litt motvillig - gitt samtykke til konfliktråd, og avtalt meklingsmøte i høstferien.

I formøte nektet gutten for at han hadde noe med denne saken å gjøre, og mor var veldig provosert av at hennes uskyldige gutt var anmeldt for et så omfattende hærverk. Det ble et ubehagelig formøte for mekleren, med ingen erkjennelse og lite forståelse for den anmeldte saken. De besluttet likevel at de skulle møte «klager» vaktmesteren. Mor formidlet at hun var oppriktig bekymret for om hun ville klare å beherske seg under meklingsmøtet, da hun fremdeles følte at gutten var urettmessig behandlet.

Høstferie og meklingsmøte

Mekler Torry forteller at han hadde begrenset tro på et vellykket meklingsmøte, da både sønn og verge viste liten eller ingen forståelse under formøtet. På grunn av dette hadde han endret sin vanlige meklingsstrategi, og startet dette møtet med å gi vaktmesteren ordet – for å rydde i saksforholdene og holde fokus på de faktiske forholdene som meklingsmøtet skulle gjennomgå.

Vaktmesteren innledet møtet med å redegjøre for dato, klokkeslett og sted for hendelsene under sin beskrivelse av de ulike forholdene i saken. Han fortalte at han hadde fysisk observert gutten, og kartlagt svært mye – noe som gjorde at spesielt mor responderte helt annerledes enn i formøtet. Hun fikk et aldri så lite sjokk av å høre hva gutten hadde vært med på.

Med mors reaksjon, kom også gutten i tale. Han la kortene på bordet og innrømmet alt, så dette ble en ny virkelighetsoppfatning og «Wake Up Call» i saken for hans mor.

Det ble til slutt et godt møte, og fra å grue seg til et møte som kunne ende opp som en «fiasko», kjente mekler på en lettelse over at dette virkelig ble et godt møte. Torry tenker i etterkant at han kanskje hadde vært for offensiv i forhold til samtykkeinnhenting, men utfallet var bra for begge parter, og en viktig læring for ungdom og verge.

I refleksjonsskjemaet til saksbehandler skriver mekler:

«En av mine bedre meklinger der idegrunnlaget bak konfliktrådet ble fullt ut gjennomført.»

Det siste sier ganske mye. Torry er en av de meklerne med lengst fartstid i konfliktrådet. Da han startet som mekler i konfliktrådet het presidenten i USA Ronald Reagan.

Hva med vaktmesteren - hva kan han fortelle om saken?

Jeg anmeldte flere forhold i samme sak, men politiet henla alt. Jeg tok til slutt på meg rollen som «etterforsker», og forhørte meg på skoler og i nettverk og kom slutt frem til riktig gjerningsperson. Jeg hadde til og med sikret fingeravtrykk på 3 robotgressklippere som var ødelagt, og følte at fra min side var saken «ferdig etterforsket».

Likevel ble sakene henlagt av politiet.

I samtale med politiets forebyggende gruppe ble det foreslått av saken kunne behandles i konfliktrådet. Jeg tenkte dette var en god løsning, men ville ha støtte fra politiet om at dette opprinnelig var en politisak.

Møtet i konfliktrådet gikk veldig bra, og samtale med sønn og mor ble til slutt en god opplevelse. Gutten erkjente forholdene og ba om unnskyldning.

I denne saken har jeg fått mye støtte fra mange foreldre om at det var bra jeg tok tak i denne saken. På skolen opplevde jeg først at lærere ikke ville involvere seg i gutten og de 2 andre som gikk på samme skole. De tenkte vel det ble ubehagelig å konfrontere guttene.

Men jeg mener at dette er viktig læring i ungdomsmiljø som driver ubetenksomt med hærverk som påfører andre store kostnader og utrygghet i lokalmiljøet. I dialog med de som er berørt og den som har begått kriminalitet, ligger et stort læringspotensial for unge gutter og jenter.

Tenkte forebyggende

Jeg var jo ikke ute etter å straffe guttene, men ønsket å komme i dialog med dem for å få slutt på hærverket. Dermed ble konfliktråd den beste løsning i denne saken, forteller vaktmesteren.

I ettertid føler jeg å ha bidratt med noe viktig – et viktig samfunnsoppdrag - i samarbeid med konfliktrådet. Ikke minst tenker jeg at ungdommene nå er bedre rustet i faget «konsekvenstenkning».

Siden du er så engasjert og har så stor tro på dialog, du skulle ikke søke på verv som mekler i konfliktrådet?

Du sier noe der. Ja, det burde jeg absolutt ha gjort. Jeg skal gå inn på konfliktrådets hjemmesider og lese meg opp.