Når noen ødelegger for andre

Konfliktrådet mottok 530 saker som omhandlet skadeverk i 2021. Hvorfor kaster noen egg på hus og biler, tenner opp fyrverkeri i søplebøtter og sprenger postkasser, knuser ruter eller tagger ned et helt boligområde? Hva gjør konfliktrådet med slike saker?

Bilde av mekler Tom Lillebø
Tom Lillebø er mekler i Konfliktrådet Sør-Øst.

Tom Lillebø er en av konfliktrådets mange meklere, og gir oss et innblikk i en sak hvor en guttegjeng handlet uvettig med bruk av raketter. De moret seg med å svi av fyrverkeriet i noen søplekonteinere i et skur, mens flere andre ungdommer var til stede som tilskuere. En stund var det overhengende fare for spredning til nærliggende bygg. Takket være en nabos kjappe melding til brannvesenet og god innsats derfra, ble skadene relativt beskjedne.

De seks mest aktive guttene ble anmeldt til politiet, og saken ble etter hvert overført til Konfliktrådet Sør-Øst hvor Lillebø er mekler.

Alle til stede i samme rom
Det var mange mennesker i denne saken - flere ungdommer, deres verger og personer som var blitt utsatt for dette hærverket.

- Jeg tenker at i skadeverkssaker kan det være ekstra utfordrende da de som har blitt utsatt for et skadeverk er ganske frustrerte og ofte sinte, sier Lillebø.

Da hjelper det at konfliktrådet gjennomfører gode formøter med alle som skal delta i møtet og den gjenopprettende prosessen. I denne aktuelle saken var det viktig at ungdommene forsto rekkevidden av sine handlinger og at det bare var flaks som gjorde at leken med fyrverkeri ikke fikk et større skadeomfang enn det gjorde.

- Det gir meg som mekler en god følelse når alle sitter i samme rom og blir enige om en avtale. Jeg tenker at vi da har gjort noe forebyggende for nærmiljøet, samtidig som det gir alle parter en god følelse av å ha gjort noe riktig og at de kan legge saken bak seg, forteller Lillebø.

Straffesaker, henlagte saker, sivile saker
Konfliktrådet behandler straffesaker og henlagte skadeverksaker oversendt fra politiet, og sivile skadeverksaker som er saker sendt rett inn til konfliktrådet via konfliktrådets hjemmesider fra deg og meg.

De henlagte skadeverksakene fra politiet er som oftest saker der gjerningspersonen er under 15 år. Straffesakene som kommer til konfliktrådet er ofte sammensatte. Det handler ikke bare om skadeverk, men inkluderer tyveri og innbrudd. Noen ganger fremsettes det også trusler og utøves vold.

I skadeverksaker som publikum melder inn selv til konfliktrådet, kalt sivile saker, så er det ofte i forbindelse med en nabokonflikt som har vart over flere år.

Konfliktrådets tjenester
Det er 12 konfliktråd i Norge fordelt på 22 lokasjoner. Det geografiske området til konfliktrådene følger politidistriktene.

Konfliktrådet er en statlig tjeneste som tilbyr mekling som metode for å håndtere konflikter. Meklerne i konfliktrådet legger til rette for møtene mellom partene i en konflikt. Det er gratis å bruke konfliktråd.

Deltakelse i gjenopprettende møter i konfliktrådet bygger på frivillighet. I møtet forteller alle hva som har skjedd, hvordan handlingen har påvirket dem og hva som kan bli gjort for å reparere «skaden» og få en bedre framtid. Det kan være flere deltakere i møtet.

Endte godt
Men hva ble resultatet av konfliktrådsmøtet som Tom Lillebø var mekler i?

- Jo da, partene kom til en enighet. Guttene tok ansvar for sine handlinger og ba om unnskyldning, som ble godtatt av de som hadde blitt utsatt for skadeverket. I tillegg ble guttene enige om en arbeidsavtale der de skulle gjøre forefallende arbeid en dag i skoleferien, forteller en fornøyd mekler, som er klar for å lede nye spennende gjenopprettende prosesser i regi av konfliktrådet.