Ny konfliktrådsleder i Øst

Jan Strømnes (56 år) er ny konfliktrådsleder i Øst. Nå gleder han seg til å komme skikkelig i gang med oppgaven. – Siden jeg kommer «utenfra» vil jeg bruke litt tid på å bygge meg opp faglig, i tilstrekkelig grad til å være en sparringpartner for Øst sine rådgivere, meklere og ungdomskoordinatorer.

– Min rolle er ikke å være en praksisutøver, men å tilrettelegge for at Øst sine medarbeidere kan gjøre en best mulig jobb, og at vi sammen når de målene som er satt. Jeg synes Forsvarets gamle mantra har tålt tidens tann og fortsatt oppsummerer ledelse godt; «Løs oppdraget, ta vare på folka dine», sier Strømnes.

Jan kommer til konfliktrådet fra kriminalomsorgen. Der har han de siste 13 årene vært med på å etablere og drifte Halden fengsel i rollen som assisterende fengselsleder. Før det har han jobbet i spesialisthelsetjenesten, på et forskningsinstitutt og i Forsvaret. Hele hans yrkeskarriere har vært i ulike deler av offentlig sektor, noe som har gitt han mye både faglig, menneskelig og organisasjonskulturelt. Av utdannelse er Jan opprinnelig økonom, men har tatt en rekke videreutdanninger innenfor områder relatert til de ulike stillingene han har hatt.

Opptatt av forebygging
Forebygging er noe Jan alltid har vært opptatt av, og årene i kriminalomsorgen styrket dette. Der opplevde han, på tross av mye godt arbeid og gode resultater, hvor krevende og kostbart det er å reparere fremfor å forebygge. 

– Ser man på hvilke faktorer som sannsynliggjør eller utløser kriminalitet, så ligger de i stor grad i levekårene i oppveksten, blant annet hvilke traumer og konflikter en opplever. Alt dette går jo i kjernen av hva Konfliktrådet er og gjør. Dette kjerneområdet, samfunnsoppdraget som er gitt Konfliktrådet, er det som motiverte meg til å søke, sier Strømnes

Sammen om løsninger
Jan er også opptatt av å bygge en god kultur på jobben, som har et sterkt samhold mellom de ansatte.

– Jeg er opptatt av «vi-kultur». Selv om vi har ulike oppgaver, forventninger eller roller, så er vi en liten etat hvor alle nivåer må trekke i samme retning. Jeg håper å kunne oppleves som lojal, konstruktiv og med et helhetsperspektiv når det gjelder hele etatens utvikling.

Jan omtaler seg selv som rasjonell, analytisk, systematisk og strukturert, men også en som verdsetter kollegaers kompetanse i stor grad.

– Det gleder meg å se mine kollegaers ønske om å gjøre en god jobb, og oppleve deres evne og bidrag til kollektiv trivsel og klokskap. Det er etatens ansatte og meklere som gjør konfliktrådet til en viktig aktør med stor faglighet, kompetanse og innsats og ikke kun et navneskilt på veggen. For det er menneskene som skaper konfliktrådet. Jeg føler meg privilegert som får være en del av dette fellesskapet, avslutter Strømnes.