Ole Tom Abusdal – derfor ble jeg mekler i konfliktrådet

Ole Tom Abusdal har 2 års erfaring som mekler i Agder. Interessen for å lære mer om «gjenopprettende prosesser» førte til at han ble mekler.

Navn: Ole Tom Abusdal
Bosted: Hornnes
Alder: 51
Yrke: Avd.sjef for Securitas
Mekler: Indre Agder

Jeg ble mekler fordi:
Som utgangspunkt tenkte jeg at min erfaring fra arbeidslivet kunne være nyttig i rollen som mekler, men jeg var også bevisst på at jeg kunne bruke lærdommen og komptansen jeg fikk i meklerrollen enda mer aktivt i mitt daglige arbeid.

Hvis jeg kort skal beskrive meklerrollen for noen, vil jeg fremheve:
Utfordringen det kan være å tenke helhet i sakene som er meldt inn til konfliktrådet. Være bevisst på at begge parter skal oppleve en trygghet i møtene som avholdes og at jeg som mekler inntar en helt nøytral holdning til saken.

Det mest utfordrende ved meklerrollen for meg er:
Vet ikke om jeg har noe konkret her. For meg handler det om å sette seg grundig inn i saken i forkant av både formøtene og selve konfliktrådsmøtene. Jeg er opptatt av å være en lyttende part men samtidig tørr stille noen spørsmål tilbake til partene slik at de også ser saken belyst fra flere enn deres «egen side».

Det mest givende ved meklerrollen for meg er:
Hvis partene etter konfliktrådsmøte gir en tilbakemelding på at møtet har vært nyttig og til stor hjelp for å løse en vanskelig sak er det alltid motiverende.

Fortell kort om en sak/avtale du har meklet som du husker godt:
Alle saker har sin egen historie på godt og vondt, men saker med «vold i nære relasjoner» gjør inntrykk og skaper av og til noe tankevirksomhet underveis i «prosessen».