Snart oktober og SLT-samling – nå er påmeldingen åpen!

SLT-samlingen er en møtearena for landets SLT-koordinatorer, som jobber med det store feltet samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak.

Tid: Tirsdag 24. oktober kl. 10:00 -14:00

Sted: Digitalt - lenke vil bli sendt ut til alle påmeldte i forkant av samlingen 

Meld deg på SLT-samling 2023 her

Målet med samlingen er å utveksle erfaring og god praksis i det kriminalitetsforebyggende arbeidet i kommunene.

I år kan vi friste med blant annet følgende på programmet:

  • Hva kjennetegner ungdom som begår kriminalitet? Christopher Markhus Roots, Oslo Economics
  • Evaluering av SaLTo-samarbeidet: Forutsetninger for effektivt tverretatlig og tverrfaglig samarbeid,  Helene Oppen Ingebrigtsen Gundhus, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Uio og Martin Nøkleberg, Høgskulen på Vestlandet
  • Sammen om Vennesla,  John Kjetil Støle, Fagleder forebyggende, politikontakt Vennesla og Iveland og Silje Øvrevik, SLT-koordinator i Vennesla
  • HKH-kartlegging i Lillestrøm. Samarbeid og brukermedvirkning,  Gry Løge Lid, SLT-koordinator i Lillestrøm og Lars Erik Strand, politikontakt Øst politidistrikt.
  • Hvordan vet vi om rusforebygging virker? Yvonne Larsen, nestleder og fagkoordinator forebygging og folkehelse, Korus Oslo

Oppdatert program vil bli lagt ut på www.konfliktraadet.no.

Er du SLT-koordinator, eller en del av et SLT-nettverk?  Meld deg på her: Påmelding til SLT - samling 2023