Speidere fikk informasjon om konfliktrådet

I siste utgave av SPEIDEREN, som er medlemsbladet til Norges speiderforbund, fikk 18 000 speidere lese om konfliktrådet og jobben vi utfører.

SPEIDEREN: Medlemsbladet til Norges speiderforbund sendes ut til alle medlemmer 4 ganger i året, og har egne sider for de forskjellige aldersgruppene.

Medlemsbladet ble sendt ut til speidere over hele landet i forrige uke, og er et blad som har gode lesertall blant sin målgruppe. Nå har Norges speiderforbund altså valgt å ta med en artikkel om konfliktrådet, som ligger på sidene «Vi gjør verden bedre». Her kan man lese om konfliktrådet, hvordan vi jobber, hva du gjør hvis du har opplevd en hendelse, eller hvordan du går frem hvis du selv har gjort noe galt.

– Det er flott å nå ut til nye målgrupper og gjennom medlemsbladet til Norges speiderforbund når vi ut til mange ungdommer over hele landet. Det er viktig å være i mange kanaler når vi skal bygge opp vårt omdømme, og vi er glade for at SPEIDEREN ville lage en artikkel om vårt samfunnsoppdrag, sier Christine Wilberg, direktør i konfliktrådet.

Fakta:
Norges speiderforbund er en barne- og ungdomsorganisasjon med ca. 18 000 medlemmer.

Norges speiderforbunds formålsparagraf lyder
"Formålet til Norges speiderforbund er å utvikle mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i samfunnet, i samsvar med verdigrunnlaget."

Verdigrunnlaget kommer til uttrykk gjennom speiderloven, speiderløftet og valgspråket.

SPEIDEREN er medlemsbladet til Norges speiderforbund. Det sendes ut til alle medlemmer 4 ganger i året, og har egne sider for de forskjellige aldersgruppene.