Statssekretær opptatt av konfliktløsning

John-Erik Vika, statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet, besøkte torsdag 10. februar konfliktrådet Sør-Øst, i lokalene til sekretariatet for konfliktrådene. Statssekretæren uttrykte stor interesse for konfliktløsning, og mulighetene det gir for enkeltmennesker og lokalsamfunn.

Statssekretær John-Erik Vika oppfattet det som samfunnsøkonomisk bra at flest mulig får anledning til å møte i konfliktråd.

Vika har en lang karriere som polititjenestemann, og som ordfører i Eidsvoll kommune.  Han har stor interesse for forebyggende arbeid med ungdom, og er særlig opptatt av å ha god dialog. Vika understreket under besøket at det vesentligste er å få ungdommen til å forstå betydningen av å gjøre opp for seg når man har begått et lovbrudd, ikke minst for seg selv slik at man kan komme seg videre i livet.

Fra Sør-Øst stilte konfliktrådsleder Christian Tynning Bjørnø, rådgiver Lars Otto Justad, mekler Raymond Dalen og ungdomskoordinator Cecilie Eldrup Evju.

Christian Tynning Bjørnø signaliserte til statssekretæren at for å kunne opprettholde mekling, med gjenopprettende prosess som en desentralisert tjeneste, er det viktig at konfliktrådene har nok ressurser og kapasitet til å utføre samfunnsoppdraget på en god måte for alle parter. Statssekretæren fikk et godt inntrykk av kompleksiteten, og det sammensatte arbeidet meklerne utfører i dag sammenlignet med tidligere, og mente det var en tankevekker som han skulle ta med seg tilbake til arbeidet i departementet.

Fra sekretariatet presenterte avdelingsdirektørene Wibecke Høgsveen og Flemming Kjerschow selve konfliktrådsordningen, hvor de fremhevet bekymringen for et synkende antall saker som overføres konfliktrådene.

– Det er mange saker som kunne vært egnet for mekling i konfliktrådene. Spørsmålet er hvordan de skal komme frem til oss, sa Kjerschow under møtet.

Gjenopprettende prosess i alt vi gjør
– Vi ønsker å tilby flest mulig mennesker å få mulighet til gjenopprettende prosess. For å lykkes med dette kan det hende vi må tenke nytt rundt flere forhold, f.eks. innhenting av samtykke. Noen saker vil det da aldri bli noe av, men vi får muligheten til å komme i kontakt med mange flere. Vi har vært et lokomotiv innenfor gjennomrettende prosess i Europa. Nå må vi passe på at vi ikke blir hengende etter, sa Justad

ENGASJERTE: Raymond Dalen (mekler) og Cecilie Eldrup Evju (ungdomskoordinator) delte historier og erfaringer med statssekretær John-Erik Vika.

Raymond Dalen ga flere eksempler fra meklinger han hadde vært med på, og fortalte at som ny mekler var det fint å se at metoden fungerte i praksis.

– Er man tro mot metoden så vil den fungere godt, noe den har gjort for meg selv som fersk mekler. Partene må eie konflikten sin. Dette sparer samfunnet for mye, samt at det gjør noe med menneskene.

Ungdomskoordinator Cecilie Eldrup Evju hadde også flere eksempler å fortelle statssekretæren, samt at hun var opptatt av at ungdom må ha noe fornuftig å gjøre på dagtid. Det er et grunnvilkår for å ikke begå nye lovbrudd, sa hun.

Løse opp proppen
Vika var opptatt av å forstå hvorfor det ikke overføres nok saker til konfliktrådene, og ville ta dette med seg tilbake. Han oppfattet det som samfunnsøkonomisk bra at flest mulig får anledning til å møte i konfliktråd.