Stjelingens høytid

Det nærmer seg jul, og for mange er dette årets høydepunkt. Dessverre gjelder det også de som begår butikktyveri.

Hvert år stjeles det for mellom 3,5 - 4 milliarder fra norske butikker og kjøpesentre.

Et raskt googlesøk gir flere treff på artikler fra Aftenposten; «Vi stjeler mer før jul. Tallene viser at det stjeles for 364 millioner før jul». Lignende overskrifter finner vi i VG og Dagens Næringsliv, blant mange aviser. November og desember er høysesong for butikktyver.

Kjøpmenn fortviler, og sier at tyvene bare ler når de blir tatt. Kun tre-fire prosent av tyvene blir tatt og anmeldt. Ungdom konkurrerer om å stjele mest mulig, og deler «opplæringsvideoer» på TikTok med veiledning på hvordan gå frem for å stjele ulike varer.

Bruk konfliktrådet!

Svært mange anmeldelser blir henlagt, av ulike årsaker:

  • Det tar for lang tid før politiet mottar anmeldelsen.
  • Anmeldelsen inneholder faktiske feil, eller mangler vesentlige opplysninger.
  • Sakene blir ikke prioritert opp imot langt alvorlige straffesaker, i tillegg til ressursmangel i politiet.

I tillegg er mange butikktyver under den strafferettslige lavalder, 15 år. Den som anmelder ønsker ikke å bruke tid på en vare som kanskje koster 50-100 kroner. Men hvis næringsliv, politi og konfliktråd bruker noen minutter på hver anmeldelse, sørger for et effektivt og forutsigbart samarbeid som ikke krever så mye fra hver av oss – så trenger det ikke ta så mye ressurser. Jeg har intervjuet vektere og butikkeiere som sier at ungdommene som har møtt i konfliktrådet ikke er registrert på nytt som butikktyver.

Dersom vi ser på dette i fellesskap, og tenker på hva ungdom kan lære i tidlig alder i konfliktrådsmøter mellom barn, foreldre og representanter fra næringslivet, burde vi alle brettet opp ermene og tenke på dette som en investering – som et samfunnsoppdrag. Dette begrepet har også gjort at senterledere har valgt å investere tid på et samarbeid med konfliktrådet. Investere tid som ikke umiddelbart gir en avkastning, men som på sikt har en oppdragende virkning på barn og unge.

Samfunnsansvar

I samtale med næringslivskontakt i Trøndelag, politiinspektør Terje Lunde – vektlegger han akkurat dette. Vår felles oppgave i å forebygge at barn gjør dette til en livsstil. Ungdomstiden går fort, og vi kan gjøre en forskjell. Politiinspektøren har ikke fokus på straff, men kaller det en «reaksjon». Noe som kan gi læring.  Derfor må vi aktivt sørge for at majoriteten av disse ungdommen gis en reaksjon. Og konfliktrådet vil da være en viktig del av dette.