Tok sjansen på Konfliktrådet

Høsten 2023 fullførte Berit Hagen sin siste arbeidsdag i konfliktrådet Agder, etter 12 år som rådgiver. Det var ikke selvsagt at det var her hun skulle ende opp, da hun i 2011 var klar for å prøve noe nytt.

Hyggelig på jobb! Fra venstre: Berit og tidligere kollega Linn

Etter 30 år som lærer var det en stillingsannonse i Fædrelandsvennen som fanget interessen til Berit den dagen i 2011 – og jobben i konfliktrådet Agder ble hennes.

Da jeg startet var vi tre medarbeidere, mens vi i 2023 hadde blitt seks stykker. Å sammen utvikle et mindre kontor, hvor alle medarbeiderne kunne litt av alt for å få ting til å gå rundt, synes jeg har vært flott å få være med på, forteller hun i dag.

I konfliktrådet synes Berit hun har fått lov til å jobbe med mye forskjellig. Alt fra saksbehandling, kundebehandling, meklerveiledning, informasjon om gjenopprettende prosesser til skoler, kjøpesentre, barnevern, politi og til andre. I perioder har hun også tatt ungdomssaker, samt vært med på utviklingen av Agder-kontoret gjennom de 12 årene hun var ansatt der. 

Godt sted å være

Siden Berit alltid har vært glad i å undervise, søkte hun kjapt om å bli instruktør for nye meklere da hun startet i konfliktrådet. Dette gjorde at hun fikk mange fine turer rundt omkring i landet for å holde meklerkurs. 

– Det har vært gøy, utfordrende og lærerikt å undervise voksne mennesker, som er så motiverte. Ikke minst prøve å lage dynamikk i gruppene for god læring. Det har også vært interessant å arbeide med å revidere og videreutvikle mekleropplæringsopplegget.

Meklerkurs. Berit sitter nederst til høyre.

Stolt og reflektert

Når vi spør Berit om hvilket arbeid hun er mest stolt av å ha utført i Konfliktrådet, er det et spesielt prosjekt hun ønsker å trekke frem: 

– Det må være den arbeidsgruppa som i begynnelsen besto av meg og to kollegaer, som laget og utviklet et kompetanseutviklingsprogram for rådgiverne. Tanken om at læring utvikles ved refleksjon sammen med andre over egen praksis, var utrolig spennende å få være med å utvikle. 

Selv om Berit synes det er gjort mye godt arbeid i Konfliktrådet, er det alltid noe som kan gjøres bedre eller noe en burde ha kommet lenger med. Synliggjøring er en av tingene hun skulle ønske det var jobbet mer med

– Hva er det som gjør at konfliktrådet og gjenopprettende prosesser fortsatt virker som en godt bevart hemmelighet? Vi burde fremsnakke Konfliktrådet mye mer. Vi er på god vei, men jeg skulle ønske at jeg hadde fått til mer når det gjelder bruk av gjenopprettende prosesser i skolen og idretten. Jeg gjorde en del her, men fikk liksom ikke hull på byllen. Som representant fra Konfliktrådet var jeg så heldig å få være styremedlem i Trygg læring, som er en ideell organisasjon. Der fikk jeg se hvordan de aktivt jobbet opp mot skoler for å spre sitt budskap, og vise hvordan gjenopprettende prosesser kan brukes i skolen. Dette kunne vi også gjort mer av. 

Ser positivt på fremtiden

Underviseren i sitt element

Berit har stor tro på konfliktrådets framtid, og hvordan konfliktrådet med sin metode møter mennesker i konfliktsituasjoner.  

– Å benytte gjenopprettende prosesser i møte med ungdom, barn og eldre er med på å gi mennesker håp, få troa på seg selv og gi mestringsfølelse i vanskelige situasjoner. Derfor burde det egentlig i alle bedrifter, skoler, idrettslag, råd og utvalg sine retningslinjer stått at gjenopprettende prosess skal forsøkes før bruk av annen sanksjon. Jeg synes det er hårreisende at en for eksempel i idretten benytter seg av utestengelse. Vi må ikke legge til rette for utenforskap blant barn og unge i våre nærmiljøer, mener den erfarne rådgiveren.

Som aktiv pensjonist synes Berit den nye tilværelsen er overraskende deilig. Blant annet er hun med i Den norske turistforening, samt sonetrener i håndballregionen SørVest, for å gi mennesker med en funksjonsnedsettelse et ekstra tilbud utover den tilrettelagte aktiviteten den lokale håndballklubben gir. Men selv om det nå er mer fokus på fritid, har hun ikke gitt seg helt i konfliktrådet:

– Jeg fortsetter som mekler rundt omkring i Agder. I tillegg fikk jeg mentoropplæring i «Radikalisering mot voldelig ekstremisme» rett før jeg sluttet, så nå er jeg blitt med i et mentornettverk i Agder. Det blir spennende å samarbeide med konfliktrådet om bruk av gjenopprettende prosesser på dette feltet, også er jeg jo spent på hvordan vi mentorer skal brukes. 

Heier på videreutvikling

Avslutningsvis har Berit noen ord til alle som jobber i et konfliktråd:

Fortsett å videreutvikle konfliktrådet. Dere er med på å forme fremtidens måte å løse konflikter på!

Videre tenker hun det er verdifullt at alle mekler saker – enten om de jobber som konsulent, rådgiver, ungdomskoordinator, leder eller sitter i sekretariatet.

- Vær mekler, og få inngående kunnskap om hva gjenopprettende prosesser egentlig går ut på. Da kan du på en helt annen måte beskrive det for mennesker som er i tvil om dette er en riktig metode og løsning for dem. Du kan ikke lese deg til hva gjenopprettende prosesser er. Det må føles, oppleves og erfares. Jeg tenker også hvor viktig det er med meklerveiledning. At medarbeidere på hvert enkelt kontor har tid til å reflektere og veilede meklere. Så husk på å gi meklerne den støtten de trenger i deres arbeid.

Med dette takker Berit for seg. Vi er takknemlige for at hun tok sjansen på Konfliktrådet, og ønsker henne masse lykke til i tiden som kommer.