Torsdagsmøtet skal hjelpe unge kriminelle med å endre kurs

– Vi måtte finne en løsning på dårlig kommunikasjon, fragmenterte tiltak og etater som skyldte på hverandre, forteller Hans Martin Skovly, seksjonsleder, Funksjon for kriminalitetsforebygging i Agder politidistrikt.

Er det torsdag, så er det møte på politihuset i Kristiansand. På det tverrfaglige torsdagsmøtet utveksles informasjon slik at unge kriminelle fanges raskt opp og får hjelp til å endre kurs. Her er politi, barnevernets kriminalitetsforebyggende team, påtalejurist, konfliktråd og ungdomstjenesten representert. Det er politiet som «eier» møtene.

Seniorrådgiver Nina Therese Solberg, konfliktrådet Agder, er fast representant i torsdagsmøtet.

– Jeg tror at når det sitter en representant fra konfliktrådet i torsdagsmøtet, så blir det naturlig å ha konfliktrådet som et mulig tiltak i aktuelle saker. Jeg svarer på aktuelle spørsmål om bruk av konfliktråd og jeg minner deltakerne på bruk av oss.

Torsdagsmøtet startet i 2006 og dokumenterer hvor viktig alle instanser er.  Det å sitte rundt samme bord, skaper kort vei til ulike tiltak og skaper forståelse for hverandre og de ulike etater, arbeidsområde og muligheter.

– Sammen kan vi finne kreative tiltak for å hindre at ungdommer utvikler en kriminell livsstil, sier Skovly.

Episoder siste uke, personer, miljøer og trender som kommer opp på torsdagsmøtet, har alltid en link til kriminalitet eller rus. Deltakere på torsdagsmøtet ser ikke bare på den kriminelle handlingen. De leter etter andre faktorer. Hva ligger bak? De tenker at hurtighet i reaksjonene er gull verdt. Mye kan skje i livet til en ungdom på fjorten dager.

Etter at en bekymring er luftet på torsdagsmøtet, blir det alltid notert i referatet hva som skal skje og hvem som har ansvaret for det. Politiets mest brukte verktøy er en dialogbasert bekymringssamtale.

Alle ungdomsskoler og videregående skoler i Kristiansand har faste kjernegrupper med tverrfaglig sammensetning. På kjernegruppemøtet deltar alltid den ungdommen som er tema for møtet.

– Å møte i konfliktrådet, er en rask og virkningsfull reaksjon i både straffesaker og henlagte saker fra politiet, sier Solberg. Jeg minner deltakerne stadig vekk på bruk av gjenopprettende prosesser og mekling. Så jeg tror at de andre etatene begynner å få det under huden, sier han.