Siv Anita Nilsen – derfor ble jeg mekler i konfliktrådet

Siv Anita Nilsen (47) fra Evje har stor tro på gjenopprettende prosesser, og sier de aller fleste saker kan mekles. – Jeg ser at det nytter, gang på gang.

Siv Anita hadde aldri hørt om konfliktrådet før da hun fikk spørsmål fra den forrige mekleren her i Setesdal om hun kunne tenke seg å søke på vervet. Etter litt undersøkelser om hva konfliktrådet er, ble umiddelbart interessert.

– Det er et flott tilbud der de aller fleste saker kan mekles. Det er en arena der alle parter blir møtt med respekt og likeverd, og jeg har stor tro på konseptet med gjenopprettende prosesser.

Siv Anita jobber til daglig i barnehage som barne- og ungdomsarbeider og bruker erfaringene hun får gjennom meklingen i barnehagen – og omvendt. Som tillitsvalgt, verneombud og i samarbeid med foreldre, barn og kollegaer.

Hvordan vil du beskrive meklerrollen?

– Vi som meklere er bare et verktøy for å hjelpe mennesker i konflikt. Vi skal hjelpe partene til å snakke sammen og bli enige seg imellom. Vi har ikke en rolle som dommer, men det er partene selv som skal komme fram til en løsning i saken. Vi som meklere skal se til at avtalen mellom partene er rettferdig og gjennomførbar.

Hva er det mest utfordrende ved meklerrollen?

– Å møte mennesker i konflikt er utfordrende. Vi må nok av og til være villige til å gi mye av oss selv for å komme til bunns i hva konfliktene egentlig handler om. Det hender ofte at man oppdager i møtet at saken handler om helt andre ting enn det som var utgangspunktet. Man må til tider være både kreative og løsningsorienterte.

Har du en sak du husker spesielt godt?

– En sak jeg husker godt er en sak der over tjue ungdommer var involvert. Her var det snakk om hærverk og tyveri. Dette var alle kjekke og greie gutter som kanskje ikke helt innså alvoret i det de hadde gjort. Det som var så flott var at motparten var villig til å strekke seg langt for at guttene skulle få mulighet til å få gjort opp for seg. Alle sammen fikk mulighet til å jobbe litt og til å betale litt ut fra alvorlighetsgraden på ugjerningen.

– Dette ble mye jobb for motparten, men det endte med at alle guttene fikk gjort opp for seg og saken ble løst. Dette var en veldig omfattende sak siden alle guttene var spredt utover i landet, men det viser at det går an med litt ekstra innsats og velvilje hos alle parter, forteller Siv Anita, som synes det er lett å svare på hva som er det mest givende med meklerrollen:

– Jeg ser at det nytter, gang på gang.

Lyst til å bli mekler? Les hvordan her.