Bjørn Lindvig – derfor ble jeg mekler i konfliktrådet

-Det gir god mening i å bistå folk i å ta tak i konflikter som plager dem og som det er mulig å avslutte, sier Bjørn Lindvig på spørsmål om hvorfor han søkte vervet som konfliktrådsmekler. Bjørn har i flere år vært mekler i Horten kommune som hører til Konfliktrådet Sør-Øst.

Bjørn, som er 69 år og har meklervervet som en av flere «oppdrag i pensjonisttilværelsen, sier videre at han ser på meklerrollen som en hjelper for at folk som er i konflikt faktisk kan starte på en vei som kan føre til at konfliktene blir lagt bort. Han er også opptatt av at unge mennesker som er i politiets søkelys skal få behandlet saken sin på en trygg og god måte. Det skjer ved å møte den han eller hun har forbrutt seg mot, og gjennom prosessen i meklingsmøtet kan de få gjenopprettet skaden som er gjort.

-Hva er det mest utfordrende ved det å være mekler?

-For å få et godt resultat av et meklingsmøte er vi avhengig av å skape trygge rammer. Ofte er folk nervøse før slike møter. Det å gi partene den nødvendige følelsen av at de er ivaretatt og at jeg er der som en upartisk mellommann som kan hjelpe dem i situasjonen, kan være utfordrende, men også nødvendig for et godt resultat, sier Bjørn som ikke er i tvil om hva som er mest givende ved vervet.

-Når jeg går inn i et møte med parter som tydelig har gitt uttrykk for at de ikke vil se på, eller snakke direkte til sin «motpart», og så skjer det i møtet at stemningen snur. Jeg observerer at de begynner å se hverandre og etter hvert snakke direkte til hverandre. Den følelsen og opplevelsen kan være bortimot magisk. Da vet du at partene går fra det møtet med senkede skuldre og at en stor byrde er løftet av deres skuldre. Det er virkelig givende.

En sak om overgrep

Overgrep og spredning av bilder av seksuell karakter har økt kraftig gjennom de årene Bjørn har vært mekler. På spørsmål om det er en sak han husker særlig godt, forteller han om en ung gutt som var blitt utnyttet av litt mer modne gutter.

-Bilder var tatt og spredt i skolemiljøet og belastingen var stor både på gutten og for alle parters foreldre. I fortrolig samtale der bare guttene var tilstede, fikk de snakket ut. I eget møte med foreldrene fikk de trygghet til og forståelse for hverandre. Det endte med at de ønsket at vi også skulle møte skolens ledelse sammen med foreldrene. Utfallet ble godt for alle. En svært krevende situasjon ble løftet fram i trygge rammer og fikk et godt resultat. Saken var krevende, men resultatet var verdt innsatsen, sier Bjørn Lindvig – en av landets mange konfliktrådsmeklere.