Camilla Brandt – derfor ble jeg mekler i konfliktrådet

Camilla Brandt (33) er mekler på 13. året, til tross for sin unge alder. Hun er mekler i Vestland, Konfliktrådet Vest og har selv erfart verdien av mekling da hun som ung var part i en sak om mobbing.

Camilla Brandt (33) har vært mekler i konfliktrådet i 13 år, og har akkurat takket ja til fire nye år. Hun har en urokkelig tro på at mennesker er eksperter i egne liv, og kan finne fram til en god løsning i konflikter ved dialog.

– Jeg ble mekler fordi jeg på barneskolen opplevde mobbing, og ved hjelp av flinke lærere med engasjement for mekling, ble jeg slik tidlig kjent med meklingskonseptet som part i et meklingsmøte. Da jeg begynte på ungdomsskolen fikk jeg muligheten til selv å få opplæring som mekler, idet min ungdomsskole satset på elevmekling. Elevmekling fortsatte jeg med på videregående, og det ble slik naturlig for meg å søke meg til meklervervet i Konfliktrådet når jeg ble gammel nok til å søke.

– Jeg har urokkelig tro på at mennesker er eksperter på sine egne liv

I dag er Camilla inne i sitt 13. år som mekler, og hun har nettopp takket ja til en ny 4-års periode.

– Jeg fortsetter i meklervervet fordi jeg finner det givende å hjelpe mennesker til å snakke sammen om den konflikten de står i. Jeg har urokkelig tro på at mennesker er eksperter på sine egne liv, og at et personlig møte mellom parter - med bistand av en upartisk mekler - kan gi gode og varige løsninger for de involverte, sier hun.

Etter å ha trådt inn i juristrollen, har det blitt enda tydeligere for henne at Konfliktrådets metode kan være svært gunstig både for samfunnet og for de konkret involverte partene. I motsetning til det som er tilfelle dersom en konflikt tas til rettsapparatet, kan partene ved mekling sammen bestemme hvilke løsninger som passer best for akkurat dem.

 

– Konfliktrådets metode er unik

– Prosessen er til og med helt gratis for partene, i motsetning til en prosess for domstolene med advokater involvert. Rollen som mekler er et viktig samfunnsoppdrag, som sparer både de involverte partene og samfunnet for store kostnader, samtidig som det kan utgjøre en stor positiv forskjell for menneskers liv. Jeg håper at stadig flere får øynene opp for denne unike metoden som Konfliktrådet tilbyr.

 

Umulig å ikke bli påvirket

– Det er tilnærmet umulig ikke å bli preget av alle de skjebner og livssituasjoner jeg som mekler har møtt på. Noe av det mest utfordrende ved meklerrollen for meg, er det å legge sakene fullstendig bak meg etter at møtet er avholdt. Jeg tar meg for eksempel fortsatt i å lure på hvordan det går med guttene som tagget på skolebussen, og som deltok i et meklingsmøte jeg holdt for 12 år siden. Eller om Lise fortsatt treffer sin pappa en gang i uken, i henhold til avtalen som ble inngått.

Magiske øyeblikk i meklingsrommet

Det mest givende ved meklerrollen for meg, er å få lov å ta del i de magiske øyeblikkene hvor mennesker i en konflikt gjennomgår en gjenopprettende prosess, og herunder få muligheten til direkte å bidra positivt for andre menneskers liv. Det å vite at andre mennesker får en bedre hverdag, og at jeg har vært med å bidra til dette, det er en helt fantastisk følelse.

Camilla ble selv mobbet som ung, og sakene om mobbing gjør ekstra inntrykk.

– Jeg har personlig erfart hvor skjult slik mobbing kan være, og vet hvor vanskelig det er for foreldre/støtteapparatet rundt å kartlegge slike prosesser.

 

Vold i nære relasjoner gjør inntrykk

– Også saker om vold i nære relasjoner er saker jeg ofte husker godt. Den siste saken jeg meklet handlet om et par hvor mannen var anmeldt for en voldsepisode mot sin kone. Denne saken var, som alle andre slike saker, langt mer komplisert enn beskrivelsen i siktelsen til politiet tilsa.

Meklerne oppdaget at episoden som dannet grunnlag for siktelsen, utgjorde også her bare toppen av isfjellet hva gjelder problemstillinger som dette paret stod ovenfor.

– Ved gjennomføringen av meklingen var det da viktig at vi meklere viste vidsyn og evnet å identifisere partenes underliggende interesser og behov, for å muliggjøre en reell gjenopprettende prosess mellom partene. Saken endte godt, og ved oppfølgingsmøtet med partene bekreftet de begge at den inngåtte avtalen var overholdt og at de hadde fått en bedre felles hverdag som følge av møtene våre. Slikt gjør inntrykk, forteller den erfarne mekleren.