Lars-Espen Langhaug, Tromsø – derfor ble jeg mekler

-Det mest givende ved meklerrollen for meg er å kunne bidra til at mennesker får snakket om konflikter de har med andre, både sivile og straffesaker. Det er viktig å gi partene mulighet til å gjenopprette forhold, avklare motiver og tanker, samt bare det å lytte til hverandre. Det bidrar også til at jeg som person, må utvikle meg og lytte mer empatisk, selv i saker med høy alvorlighetsgrad.

Det sier Lars-Espen Langhaug (41) i Tromsø. Han er mekler i Konfliktrådet i Troms. Til daglig jobber han som fotograf og pedagogisk leder i en barnehage.

-Jeg ble mekler fordi det virket som et utrolig interessant og givende verv. Da jeg ble presentert for oppgaven og hva det innebærer var jeg ikke i tvil om at dette var noe jeg hadde lyst til å gjøre. Det ble ytterligere forsterket etter opplæringen, der jeg møtte både dyktige instruktører, engasjerte mekleraspiranter som bidro til gode diskusjoner og samtaler, samt et verdisyn hos alle som føltes veldig trygt og givende.

Det finnes det ca. 550 konfliktrådsmeklere i Norge. Meklervervet er knyttet til den kommunen mekleren bor i. Det kreves ingen formell utdannelse, ved utvelgelse blir det lagt vekt på personlige egenskaper. Å være mekler er et lønnet verv, der du oppnevnes for fire år om gangen. Er du interessert så send en åpen søknad (skjema finner du under ditt lokale konfliktråd) eller følg med når ledige verv blir utlyst i din kommune.