Mats Myrstad, Bodø – derfor ble jeg mekler i konfliktrådet

– Jeg liker best å jobbe med ungdomssaker, og fordi jeg synes det er de mest utfordrende sakene. Akkurat som andre folk, er ungdommer forskjellige, men ofte har de litt vanskeligere for å uttrykke sterke følelser eller å gjøre tankene om til ord.

– Utfordringen ligger da i å forberede partene best mulig i forkant av møtet og klare å skape en arena der man føler at det er trygt å fortelle sin historie, sier Mats Myrstad (25) fra Bodø. Han jobber til daglig jobber som selger, og ble mekler i Bodø, konfliktrådet Nordland, etter å selv har møtt i konfliktrådet som part i en konflikt.

– Jeg drev et utested der jeg og mine kollegaer var blitt utsatt for vold på jobb. Jeg ble veldig positivt overrasket over hvor godt konfliktrådet fungerte. Begge partene kunne gå ut av møtet med hevet hode og respekt for hverandre. I en relativt liten by som Bodø er det lett å støte på hverandre og bære nag mot hverandre etter slike konflikter, men det slapp vi å tenke på etter samtalen vår. Kort tid etter møtet utlyste konfliktrådet meklerverv i Bodø, og jeg søkte. Nå har jeg vært i konfliktrådet i litt over 2 år.

–​ Hva er viktig i meklerrollen?

– Jeg vil fremheve viktigheten av det å kunne sette seg inn i andre sin situasjon. Vi som meklere skal være objektive og ikke ta parti, og vi skal ikke legge oss opp i skyld eller uskyld, rett eller galt. Det er opp til partene å innse selv, men ved å identifisere andres følelser og behov kan det hjelpe oss til å stille de rette spørsmålene til rett tid.

Mats synes det mest givende med meklerrollen, er de gangene man klarer å hjelpe partene å snu noe negativt til en positiv opplevelse som de kan huske og kanskje lære noe av.

– Jeg tror man lærer mye om seg selv og andre ved å ta eierskap til sin konflikt og ta problemene «ved roten». Ofte krever det mye av partene å stille opp for å løse sin konflikt, og det er alltid veldig givende når det løser seg på en god måte.

 

Det finnes det ca. 550 konfliktrådsmeklere i Norge. Meklervervet er knyttet til den kommunen mekleren bor i. Det kreves ingen formell utdannelse, ved utvelgelse blir det lagt vekt på personlige egenskaper. Å være mekler er et lønnet verv, der du oppnevnes for fire år om gangen. Er du interessert, så send en åpen søknad (skjema finner du under ditt lokale konfliktråd) eller følg med når ledige verv blir utlyst i din kommune.