Randi Berg, Svolvær – derfor ble jeg mekler

-Jeg ble mekler fordi jeg alltid har vært interessert i mennesker og deres handlinger i ulike situasjoner. Jeg har vært meddommer i tingretten i over 30 år, og har erfart at på en slik arena er det aldri kommunikasjon mellom fornærmet og tiltalte. Har mange ganger tenkt at disse kunne hatt godt av å snakke ut med hverandre.

Det sier Randi Berg som er mekler i kommunene Vågan i Nordland kommune.  Til daglig jobber hun som sekretær i Lofotkraft. Hun synes meklerrollen både er givende og utfordrende.

Stille de rette spørsmålene

-Det er givende å møte mange forskjellige mennesker og ha muligheten til å bidra til at konflikter løses. Selv lærer jeg også mye i møtene som empati, toleranse og tålmodighet. Utfordringen ligger i å stille de rette spørsmålene, når meklingen tar en helt annen retning enn det jeg hadde forutsett på forhånd, sier Randi Berg som sier det gir en god følelse – også for mekleren – når partene har fått til «flyt» i dialogen og de finner en løsning på konflikten som begge kan godta.

På spørsmål om en sak hun husker godt, så er svaret et møte mellom en ungdom og en politiansatt. Ungdommen hadde utøvd vold mot politiet – og de møttes på hver sin side av meklingsbordet. Barnevern og foreldre var også til stede.

-Saken krevde mye forberedelser. Møte var utfordrende, men det ble et bra møte, sier Randi Berg.

Det finnes det ca. 550 konfliktrådsmeklere i Norge. Meklervervet er knyttet til den kommunen mekleren bor i. Det kreves ingen formell utdannelse, ved utvelgelse blir det lagt vekt på personlige egenskaper. Å være mekler er et lønnet verv, der du oppnevnes for fire år om gangen. Er du interessert så send en åpen søknad (skjema finner du under ditt lokale konfliktråd ) eller følg med når ledige verv blir utlyst i din kommune.