Konfliktrådet Agder

Lurer du på om et møte i konfliktrådet er riktig alternativ i saken din? Les her.
Her sender du inn en sak til konfliktrådet.

Har du spørsmål kan du ringe oss.
Telefon: 38 70 86 90  (telefontid fra 9-15)

Postadresse: Postboks 744, 4666 Kristiansand
Besøksadresse: Tordenskjolds gt. 16, 4612 Kristiansand

E-post: post.agder@konfliktraadet.no
Hvis du sender oss en e-post er det viktig at den ikke inneholder personsensitiv informasjon eller taushetsbelagte opplysninger.

Helge

Helge Bie Riber

Konfliktrådsleder
917 13 732