Konfliktrådet Agder

Avdeling Kristiansand

For å melde inn en sak til Konfliktrådet Agder, kan du benytte deg av skjemaet Meld inn sak til konfliktrådet  eller ringe oss.

Hvis du ønsker å drøfte om saken din er egnet for konfliktrådet kan du ringe oss, eller sende oss en e-post. Hvis du sender en e-post, er det viktig at den ikke inneholder personsensitiv informasjon.

Postadresse: Postboks 744, 4666 Kristiansand

Besøksadresse: Tordenskjolds gt. 16, 4612 Kristiansand