Konfliktrådet Finnmark

Avdelingene Alta og Vadsø

For å melde inn en sak til Konfliktrådet Finnmark, kan du benytte deg av skjemaet Meld inn sak til konfliktrådet  eller ringe oss.

Hvis du ønsker å drøfte om saken din er egnet for konfliktrådet kan du ringe oss, eller sende oss en e-post. Hvis du sender en e-post, er det viktig at den ikke inneholder personsensitiv informasjon.

Postadresse: Løkkeveien 43 (DNB-bygget), 9510 Alta
Besøksadresse Alta: Løkkeveien 43 (DNB-bygget), 9510 Alta

Besøksadresse Vadsø: Tollbugata 16, 9815 Vadsø
Postboksadresse: Postboks 156, 9811 Vadsø