Konfliktrådet Innlandet

Avdelingene Elverum og Gjøvik

For å melde inn en sak til Konfliktrådet Innlandet, kan du benytte deg av skjemaet Meld inn sak til konfliktrådet eller ringe oss.

Hvis du ønsker å drøfte om saken din er egnet for konfliktrådet kan du ringe oss, eller sende oss en e-post. Hvis du sender en e-post, er det viktig at den ikke inneholder personsensitiv informasjon.

Postadresse: Postboks 372, 2403 Elverum

Besøksadresse Elverum: Storgata 1, 2408 Elverum

Besøksadresse Gjøvik: Storgata 14, 2815 Gjøvik