Konfliktrådet Innlandet

Lurer du på om et møte i konfliktrådet er riktig alternativ i saken din? Les her.
Her sender du inn en sak til konfliktrådet.

Har du spørsmål kan du ringe oss.
Telefon: 62 00 08 31 (telefontid fra 9-15)

Postadresse: Postboks 372, 2403 Elverum
Besøksadresse Elverum: Storgata 1, 2408 Elverum
Besøksadresse Gjøvik: Storgata 14, 2815 Gjøvik

E-post: post.innlandet@konfliktraadet.no
Hvis du sender oss en e-post er det viktig at den ikke inneholder personsensitiv informasjon eller taushetsbelagte opplysninger.

Siri Stormoen

Konfliktrådsleder
951 04 555