Konfliktrådet Møre og Romsdal

Lurer du på om et møte i konfliktrådet er riktig alternativ i saken din? Les her.
Her sender du inn en sak til konfliktrådet.

Har du spørsmål kan du ringe oss.
Telefon: 70 30 06 10 (telefontid fra 9-15)

Postadresse: Keiser Willhelmsgt. 24, 6003 Ålesund
Besøksadresse Ålesund: Keiser Willhelmsgt. 24, 6003 Ålesund
Besøksadresse Kristiansund: Fosnagata 13 6509, Kristiansund

E-post: post.moreogromsdal@konfliktraadet.no
Hvis du sender oss en e-post er det viktig at den ikke inneholder personsensitiv informasjon eller taushetsbelagte opplysninger.

Vi søker nå nye meklere i Nordmøre og Romsdal!

Kjartan Skotte

Konfliktrådsleder
917 52 163