Konfliktrådet Møre og Romsdal

Avdelingene Kristiansund og Ålesund

For å melde inn en sak til Konfliktrådet Møre og Romsdal, kan du benytte deg av skjemaet Meld inn sak til konfliktrådet eller ringe oss.

Hvis du ønsker å drøfte om saken din er egnet for konfliktrådet kan du ringe oss, eller sende oss en e-post. Hvis du sender en e-post, er det viktig at den ikke inneholder personsensitiv informasjon.

Postadresse: Keiser Willhelmsgt. 24, 6003 Ålesund

Besøksadresse Ålesund: Keiser Willhelmsgt. 24, 6003 Ålesund

Besøksadresse Kristiansund: Fosnagata 13 6509, Kristiansund