Konfliktrådet Oslo

Avdeling Oslo

For å melde inn en sak til Konfliktrådet Oslo, kan du benytte deg av skjemaet Meld inn sak til konfliktrådet eller ringe oss.

Hvis du ønsker å drøfte om saken din er egnet for konfliktrådet kan du ringe oss, eller sende oss en e-post. Hvis du sender en e-post, er det viktig at den ikke inneholder personsensitiv informasjon.

Postadresse: Postboks 2111 Vika, 0125 Oslo

Besøksadresse: Mariboesgate 13, 0183 Oslo

Tilbyr mekling i: Oslo og følgende kommuner i Viken:

Aurskog-Høland, Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Gjerdrum, Nittedal, Ullensaker, Rælingen, Nes, Lørenskog, Lillestrøm, Asker, Bærum.