Konfliktrådet Sør-Øst

Avdelingene Skien, Horten og Drammen

For å melde inn en sak til Konfliktrådet Sør-Øst, kan du benytte deg av skjemaet Meld inn sak til konfliktrådet eller ringe oss på telefonnummer 35 11 15 70.

Hvis du ønsker å drøfte om saken din er egnet for konfliktrådet kan du ringe oss, eller sende oss en e-post. Hvis du sender en e-post, er det viktig at den ikke inneholder personsensitiv informasjon.

Postadresse: Postboks 47, 3701 Skien

Besøksadresse Skien: Myren 7, 3718 Skien

Besøksadresse Horten: Vestre Baarudgt. 2, 3181 Horten

Besøksadresse Drammen: Strømsø Torg 1B, 3044 Drammen

Vi søker nå meklere bosatt i Ringerike!

Christian Tynning Bjørnø

Konfliktrådsleder