Konfliktrådet Trøndelag

Avdelingene Trondheim og Steinkjer

For å melde inn en sak til Konfliktrådet Trøndelag, kan du benytte deg av skjemaet Meld inn sak til konfliktrådet, eller ringe oss.

Hvis du ønsker å drøfte om saken din er egnet for konfliktrådet kan du ringe oss, eller sende oss en e-post. Hvis du sender en e-post, er det viktig at den ikke inneholder personsensitiv informasjon.

Postadresse: Konfliktrådet Trøndelag, Olav Tryggvasons gate 24 A, 7011 Trondheim

Besøksadresse Trondheim: Olav Trygvasonsgt 24A, 7011 Trondheim

Besøksadresse Steinkjer: Statens Hus, Strandveien 38, 7713 Steinkjer.