Konfliktrådet Vest

Avdelingene Bergen og Førde

For å melde inn en sak til Konfliktrådet Vest, kan du benytte deg av skjemaet Meld inn sak til konfliktrådet eller ringe oss.

Hvis du ønsker å drøfte om saken din er egnet for konfliktrådet kan du ringe oss, eller sende oss en e-post. Hvis du sender en e-post, er det viktig at den ikke inneholder personsensitiv informasjon.

Postadresse: Postboks 1148 Marken, 5811 Bergen

Besøksadresse Bergen: Domkirkegaten 3, 5017 Bergen

Besøksadresse Førde: Storehagen 1 B, 6800 Førde

Om du hører til kommunene Bømlo, Etne, Fitjar, stord og Sveio, må du ta kontakt med Konfliktrådet Sør-Vest

Else Magrethe Totland Aarland

Konfliktrådsleder