Økonomisk konflikt om slitasje og depositum

En enslig tobarnsmor havner i konflikt med utleier av leiligheten når leiefoholdet skal avsluttes, og det setter en stopper for kjøp av egen bolig da depositumet holdes igjen. Saken ble løst i konfliktrådet.

Rekkehus

Etter flere år med hardt arbeid kom endelig dagen da klager kunne kjøpe sin egen bolig. Fullført norskundervisning, arbeidspraksis og til slutt fast jobb gjorde at den enslige moren fra Syria – med sine to barn – endelig hadde den økonomiske tryggheten som trengtes for at banken kunne innvilge et boliglån. Gleden var stor når de endelig flyttet kunne avslutte sitt leieforhold og flytte inn i egen bolig.

Sjokket var stort da klager fikk et brev fra sin tidligere utleier hvor det ble fremsatt krav på erstatning for slitasje og ødelagt inventar for flere titalls tusener. Depositumet som klager skulle bruke i sin nye bolig ble holdt tilbake og frustrasjonen steg.

Klager fikk høre om konfliktrådet gjennom bekjente og sendte inn en sivil sak. Hun var helt uenig i kravet og ønsket et møte med utleier. Konfliktrådet tok kontakt med utleier og denne var positiv til å møte.

Det ble gjennomført mekling i konfliktrådet. Begge parter ønsket å komme frem til en løsning – og det ble til slutt en avtale begge var fornøyd med. Ettersom det var partenes egen avtale var viljen til å innfri avtalen stor fra begge sider. Utleier fikk erstattet skader og slitasje som han syntes var rimelig, mens småbarnsmoren fikk avsluttet leieforholdet på en ordentlig måte og fikk tilgang til depositumet sitt. Saken ble løst i konfliktrådet.

Trenger du hjelp i en konflikt?

Finn ditt Konfliktråd eller meld inn saken din til konfliktrådet her.