Opprydding etter hærverk

Fire gutter i 17-års alderen ble tatt for hærverk inne i noen tomme lokaler. I meklingsmøtet ble det et spørsmål om hvor mye guttene hadde ødelagt.

Knust rute, illustrasjonsfoto.
Illustrasjonfoto.Foto: Unsplash

Eierne av lokalene bodde noen timers kjøretur fra bygningen, så tilsynet var ikke så hyppig. 17-åringene som ble tatt, var åpne og i forsamtalen med meklerne fortalte de at de hadde gått inn da døra var åpen, at de hadde knust en del lyspærer og noe glass som stod i hyllene. I forsamtalen med eieren av bygningen fortalte han om alt som var knust og ødelagt i lokalet og han regnet med at dette hadde de samme guttene gjort. Skadene på bygget utgjorde mange hundre tusen.

På selve meklingsmøtet fortalte guttene sin versjon, eieren sin – og det ble naturlig nok en forskjell i forklaringene på hvem som hadde gjort hva. Det ble brukt litt tid på hvorvidt huseieren trodde på guttene sin forklaring om at det hadde vært andre der før dem og knust hovedrutene. Etter litt tvil valgte huseieren å tro på dem.

Guttene som møtte med sine foreldre, ville gjerne ordne opp etter seg, så partene ble enige om at foreldrene skulle leie en container. Guttene skulle rydde lokalene for knust glass og alt annet som var blitt ødelagt, både av 17-åringene og dem som hadde vært der før. Dette sa eierne seg fornøyd med og det ble avtalt dato for når dette skulle være utført.