Det er når vi jobber sammen som ett konfliktråd at vi når målene.

Dette krever at vi tilpasser måten vi styrer drift og utvikling i konfliktrådet. Vår utvikling og forbedring vil skje både gjennom digitalisering, effektivisering og kompetanseheving.​ Ved å benytte smarte arbeidsmåter og jobbe på tvers i organisasjonen, skal vi skape bedre resultater for våre brukere.​

Utviklingen av konfliktrådet stiller nye krav til kompetanse. Vi skal ha god oversikt over organisasjonens kompetansebehov og styrke satsingen på kompetanseutvikling. Vi skal dele av våre erfaringer og legge til rette for læring, slik at vi sammen skaper gode resultater.

Vi skal ha en robust IT-funksjon, hvor vi har et godt samspill mellom IT-funksjonen og tjenesteforvaltningen vår, samtidig som vi styrker sikkerheten, slik at vi reduserer sårbarheten og sikrer driften.