Konfliktrådet Troms trenger flere meklere

Er du en engasjert person med ledig fritid og lyst på nye utfordringer? Konfliktrådet Troms trenger flere meklere, og søker særlig etter meklere i Nord-Troms og Midt-Troms.

Meklernes oppgave er å legge til rette for dialog mellom partene. Dette gjøres i forsamtaler og direkte møter. Konfliktrådene benytter seg av mekling som metode. Konfliktrådet er en lekmannsordning der det ikke stilles formelle krav til utdanning eller praksis, men det legges stor vekt på personlig egnethet.

Vi ønsker en bredt sammensatt meklergruppe med hensyn til alder, kjønn og bakgrunn som gjenspeiler lokalsamfunnet der du bor. Personer med annen etnisk bakgrunn oppfordres til å søke.

Meklerne oppnevnes for fire år og vi søker etter personer som har interesse for, og ikke minst tid til, vervet. Søkerne må være over 18 år, ha plettfri vandel, og god norsk skriftlig og muntlig formidlingsevne.

Alle meklerkandidater vil bli sendt på kurs. Kurset er totalt på 7 dager. Kursdatoer er 7.2.-10.2. i Tromsø og 20.4-22.4. i Bodø. Konfliktrådet dekker kostnader i forbindelse med reising og opphold.

Vervet godtgjøres for tiden med kr. 225,- pr. time og foregår stort sett på ettermiddags- og kveldstid.

Å være mekler er ingen jobb, men et verv som godtgjøres. Søknadsfristen er 16.1.2022.

Spørsmål?

Ta kontakt med Hans Christian Askheimer, tlf. 400 36 676 eller Guri Anne Nilsen, tlf. 481 83 707.

Du kan også sende en e-post til: post.troms@konfliktraadet.no