Hvordan henvise en sak?

Alle kan ta uforpliktende kontakt med konfliktrådet for informasjon, råd eller veiledning om en aktuell sak. Har du spørsmål eller trenger råd? Konfliktrådet har taushetsplikt.

Blå pil på treskilt

Er du part i en straffesak og ønsker mekling i konfliktrådet, kan du be politiet vurdere om saken egner seg til dette. Dette bør du ta opp så tidlig som mulig for eksempel når du møter til avhør eller ved anmeldelse. Du - og den andre parten - vil da bli spurt om dere samtykker til konfliktrådsbehandling.

I sivile saker kan hvem som helst ta direkte kontakt med sitt konfliktråd – som igjen kan ta kontakt med den andre parten og spørre om han/hun samtykker til et møte. Konfliktråd er frivillig. I de fleste saker inngås det en avtale mellom partene.

Konfliktråd er gratis.

Det finnes 12 konfliktråd i Norge.

Trenger du hjelp i en konflikt?

Finn ditt Konfliktråd eller meld inn saken din til konfliktrådet her.