Politi og domstol

Mest til fagfolk

En smittevernveileder, som bygger på Folkehelseinstituttets råd, ligger til grunn for hvordan vi i denne tiden kan møtes ansikt til ansikt.

Møter i konfliktrådet skal være trygge og gode, enten de skjer over telefon, video eller ved fysiske møter. Alle typer saker kan meldes inn (knapp over), eller du kan kontakte konfliktrådet i ditt distrikt.

Grafikk av to som prater
Ikon for Ungdomsstraff og Ungdomsoppfølging
Ungdomsstraff og Ungdomsoppfølging

Helt siden 2003 da konfliktrådet igangsatte et treårig prosjekt

Ikon for Ungdomsstraff og Ungdomsoppfølging
Ungdomsstraff og Ungdomsoppfølging

Helt siden 2003 da konfliktrådet igangsatte et treårig prosjekt

Ikon for Ungdomsstraff og Ungdomsoppfølging
Ungdomsstraff og Ungdomsoppfølging

Helt siden 2003 da konfliktrådet igangsatte et treårig prosjekt

Ungdomsstraff og Ungdomsoppfølging

Helt siden 2003 da konfliktrådet igangsatte et treårig prosjekt

Les mer
Ungdomsstraff og Ungdomsoppfølging

Helt siden 2003 da konfliktrådet igangsatte et treårig prosjekt

Les mer
Ungdomsstraff og Ungdomsoppfølging

Helt siden 2003 da konfliktrådet igangsatte et treårig prosjekt

Les mer

Politi

Mest til fagfolk

Trenger du hjelp i en konflikt?

Finn ditt Konfliktråd eller meld inn saken din til konfliktrådet her.