Sivil sak

Hvis du kommer i en konflikt med naboen, arbeidsgiveren, familien din eller andre, er det ofte mellom dem du må – eller gjerne vil ha – et forhold til i framtida. Et møte i konfliktrådet kan åpne for en mulighet til å snakke ut eller ordne opp.

I meklingsmøtet får alle parter si det de ønsker – hvordan de oppfatter konflikten, hva som har skjedd, hvordan situasjonen er i øyeblikket og hvilket behov de har for framtiden. Mekleren leder prosessen framover for å se om partene kan finne fram til en løsning begge kan godta.

Gjennom å møtes i konfliktrådet hvor konflikten belyses fra begge sider, blir det ofte lettere å finne fram til en avtale.

Du kan selv ta kontakt med ditt lokale konfliktråd  og så kan vi ta kontakt med den andre parten. Hvis du er usikker på om du ønsker et møte – eller bare har spørsmål – kan du ta kontakt med ditt konfliktrådet før du bestemmer deg. Alle ansatte og meklere har taushetsplikt.

Om sivile saker

I sivile saker er det du selv som melder inn den konflikten du ønsker meklet, så tar konfliktrådet kontakt med den du ønsker å møte og spør om han/hun vil møte.

I første omgang blir partene invitert hvert sitt formøte der det gis informasjon og du kan stille spørsmål. Dersom alle sier ja, avtaler mekleren sammen med dere tid og sted for meklingsmøtet, vanligvis i løpet av kort tid. Alle i møtet forteller sin versjon av konflikten, så vil mekleren sammen med partene se om det er mulig å komme fram til en avtale som alle kan godta.

Partene kan avtale å møtes flere ganger om de ønsker det. Konfliktråd er en gratis tjeneste.

Partene eller ulike instanser i samfunnet kan ta direkte kontakt med konfliktrådet i sivile saker.  Saker som politiet av ulike årsaker henlegger, kan også i noen tilfeller overføres til konfliktrådet dersom partene samtykker til dette. Det kan for eksempel være saker der gjerningspersonen er under 15 år.

I sivile saker der mekling i konfliktrådet ikke fører fram, står klageren fritt til å ta kontakt med forliksrådet eller melde saken til politiet.

Om mekling i sivile saker

I 2020 mottok konfliktrådet 2 079 sivile saker til mekling.

Økonomiske konflikter, nabokonflikter og familiekonflikter utgjør de vanligste saksforholdene.

Les mer i statistikk og rapporter

Sivil sak i konfliktrådet:

Trenger du hjelp i en konflikt?

Finn ditt Konfliktråd eller meld inn saken din til konfliktrådet her.