SLT-samlinger, kurs og materiell

I løpet av året arrangerer vi en rekke SLT- samlinger og kurs. I tillegg oppfordrer vi kommunene til regionale nettverksmøter. Her finner du også SLT-materiell som du som SLT-koordinator kan benytte i din kommune. 

Digitale SLT-samlinger

Det arrangeres fire digitale samlinger i året på Teams. Samlingene er SLT-koordinatorenes arena for erfarings- og informasjonsutveksling.

Les mer
SLT-innføringskurs

Innføringskurset i SLT-modellen arrangeres hvert år i februar. Dette er et tilbud til nye SLT-koordinatorer, eller koordinatorer som trenger en oppfrisking av modellen.

Les mer
SLT-samling

Hver høst arrangeres SLT-konferansen. Konferansen er et møtepunkt med faglig påfyll for SLT-koordinatorer og arrangeres gjerne i samarbeid med SLT-kommuner.

Les mer
SLT-materiell

SLT-logoer og annet materiell som du kan laste ned.

Les mer
Filmer om SLT-arbeidet

Her finner du filmer om SLT-arbeidet som du står fritt til å bruke.

Les mer

Ønsker du kontakt?

Finn din lokale SLT-koordinator, eller ta kontakt med oss.