Hjemler og vilkår for mekling

For mange er det en helt umulig tanke å skulle snakke med den eller de personene som har gjort deg vondt, mens andre har behov for å møte gjerningspersonen ansikt til ansikt.

Mange har erfart at det kan være et riktig tiltak for å få bearbeidet hendelsen, komme seg videre i livet og få orden på kaotiske tanker, følelser og ubesvarte spørsmål. Noen trenger å fortelle hva hendelsen har gjort med dem eller stille spørsmål som bare gjerningspersonen kan svare på.

For gjerningspersonen er det en mulighet til å ta ansvar.

Å treffes i konfliktrådet kan også overvinne spenningen og redselen for det første møtet etter hendelsen. Ofte skjer lovbrudd mellom personer som kjenner hverandre fra før – og som de må forholde seg til i framtiden. Da kan det være ekstra viktig å få snakket sammen i trygge omgivelser med meklere til stede. Det er også anledning til å ha med seg støttepersoner inn i møtet.

(Link til hvordan saken kommer til konfliktrådet: overføringsgrunnlag osv)

Fakta om straffesaker i konfliktrådet

Det er politiet som vurderer hvorvidt en sak kan egne seg for konfliktråd, før de spør dem som er involvert om de ønsker konfliktråd. Alle må samtykke før saken sendes til konfliktrådet.

Dersom det blir inngått en avtale i møtet, sendes en kopi til politiet. I avtalen står det en frist for når avtalen skal være oppfylt. Konfliktrådet sjekker om avtalen er overholdt, og gir politiet beskjed om resultatet.

Hvis avtalen ikke er innfridd, kan politiet vurdere andre strafferettslige reaksjoner. Straffesaker fra politiet der partene blir enige om en avtale og avtalen blir innfridd, medfører ingen registrering på det ordinære politiattesten. På den utvida politiattesten blir saken slettet, dersom det ikke blir begått nye lovbrudd de neste to årene.

Trenger du hjelp i en konflikt?

Finn ditt Konfliktråd eller meld inn saken din til konfliktrådet her.