Hvordan skrive en god søknad?

  • Sett deg inn i forskriftene for tilskuddsordningen før du sender inn en søknad.
  • Les godt igjennom spørsmålene og feltene i søknadsskjemaet og sørg for at du svarer på det du blir spurt om.
  • Som søker har du ansvar for å fylle ut en fullstendig søknad.
  • Vær så presis som mulig. Ofte er det bedre å gi en kortfattet beskrivelse enn å gi et langt, uklart svar.
  • Søknaden skal undertegnes av organisasjonens leder eller generalsekretær, eller den som har fullmakt. Signert bekreftelse legges ved den digitale søknaden som et vedlegg.

Søknad om tilskudd sendes elektronisk til Sekretariatet for konfliktrådene gjennom digitalt søknadsskjema.

Har du spørsmål knyttet til søknad eller rapportering send en e-post til: post@konfliktraadet.no

Trenger du hjelp i en konflikt?

Finn ditt Konfliktråd eller meld inn saken din til konfliktrådet her.