Avtaler i meklingsmøtet

Det finnes flere typer du kan inngå i konfliktrådet. Det er du og den andre parten som kommer fram til hva slags avtale dere vil lage.

Avtaler fra slike saker kan inneholde beklagelser, økonomisk erstatning hvis f. eks ei jakke er ødelagt, forsikringer om at trusler skal slutte – eller annet som dere blir enige om, og som du har behov for.

To tar hverandre i henda

Noen har også avtalt at de skal fortelle andre at bilder eller tekst som er publisert på nett, skal tas bort.  Andre ganger kan det være at andre ungdommer skal informeres om møtet og om at dere har «skværet opp».

Les mer om hva slags type avtaler man kan inngå, og også se eksempler på avtaler

Trenger du hjelp i en konflikt?

Finn ditt Konfliktråd eller meld inn saken din til konfliktrådet her.