Der «blikking» blir til vold – er saker for konfliktrådet

«Blikking» er når en person ser på deg og det blir oppfattet provoserende. Konfliktrådene har hatt flere slike saker der denne skjulte formen for mobbing, har ført til trusler og voldsepisoder. Gjennom media ble det i dag kjent at Hersleb skole i Oslo har hatt flere slåsskamper mellom jenter den siste tida, og nå ber rektor om bistand fra mobbeombudet og Konfliktrådet i Oslo og Akershus (OAK) i håp om å gjenopprette et godt elevmiljø

Ellen Ystgaard Tjemsland informerte på NRK Dagsrevyen om hva konfliktrådet kan gjøre i mobbesaker.

- Det skjer ofte at slike saker blir løst i konfliktrådet, sier leder i Konfliktrådet i Oslo og Akershus, Ellen Ystgaard Tjemsland. Hun forklarer at før selve møtet der de involverte ungdommene møtes ansikt til ansikt, ligger det et grundig forarbeide med forsamtaler. Noen ganger kan det avklare misforståelser.

-Så erfarer vi at konflikter har eskalert fordi en tredje person blander seg inn og gir historien og voldshendelsen et eget liv. For å unngå en type eskalering bringer vi partene sammen og de som er berørt, får fortalt historien sin, sa konfliktrådslederen i et intervju med NRK mandag.

Siden skolestart har det vært fire masseslagsmål mellom jenter på Hersleb videregående skole i Oslo, og skolen sier de aldri har opplevd lignende. Ungdommer har forklart at slåsskampene har oppstått fordi ei jente fra en gruppe har "blikket" ei jente fra en annen gruppe. Flere videoer fra tumultene sirkulerer på snapchat. På en av videoen ligger ei jente på gulvet, mens flere står over og slår. Skolen har prøvd å mekle, men det har ikke gitt resultater. Både mobbeombudet og rektor håper partene vil møte til mekling i konfliktrådet.

Forebygge frykt

Frykt for å møte på skolen etter slike hendelser, er ikke uvanlig. I tidligere saker i konfliktrådet har ungdommer fortalt at de har vært redde for det som kan møte dem på skoleveien eller i klasserommet. Ved å møtes ansikt til ansikt kan gjerningspersonen og den som var utsatt for den voldelige handlingen, få snakket sammen.

- Gjerningspersonen får mulighet til å ta ansvar for det som er skjedd. Den som er blitt utsatt for handlingen kan gi uttrykk for konsekvensene og hva som skal til for å bøte på skaden og gjenopprette balansen. Mange får skværet opp. Gjennom forsikringer fra gjerningspersonen kan møtet reduserer frykten for at noe slikt skal skje igjen, sier Ellen Ystgaard Tjemsland.

Avtale om framtidig møte

Det er frivillig å møte i konfliktrådet. Dersom det er en straffesak – og det ikke inngås noen avtale mellom partene, returneres saken til politiet. Da er det opp til politi/påtale hvilken reaksjon som skal gis. Men ifølge konfliktrådslederen, ender de fleste sakene med avtale. Avtalen kan for eksempel inneholde økonomisk erstatning dersom klær eller gjenstander er ødelagt, at gjerningspersonen ber om unnskyldning - og forsikringer om at handlingen ikke skal gjentas.

-Dessuten er det viktig at avtalen innebærer en enighet om hvordan de skal oppføre seg mot hverandre når de møtes på skolen, i butikken eller et annet sted i nærmiljøet. På den måten kan avtalen redusere engstelsen de måtte ha for hva som skjer når de møtes igjen.

Saken fra Hersleb skole ble oversendt Konfliktrådet i Oslo og Akershus denne uka, og i løpet av få dager vil meklere ta kontakt med ungdommene – og deres foresatte dersom de er under 18 år.